Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Hürriyet, Sağlık Bakanlığında, anladığım kadarıyla, 112 acil serviste çalışan arkadaşlarımızla ilgili, belki toplu sözleşmeden gelen, düzenlemeyle ilgili bir zaman gecikmesinden bahsettiler ama konunun detaylarına vakıf değilim.

Uygun görürseniz, Sağlık Bakanlığındaki arkadaşlarımızdan bilgi alalım.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Yazılı olur, tamam.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani bir gecikme olmaması noktasında özel gayret gösterdiğini biliyorum Sağlık Bakanlığının ama meseleyi bir anlayalım, gerekli yardımları ve katkıları veririz. Ayrıca bilgi de ben size vereceğim.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sevinirim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Özdemir hayat pahalılığından bahsettiler. Ben de öğretmen maaşlarından bahsettim. Yani benim kullandığım bütün rakamlar hem Maliye Bakanlığının açıkladığı resmî rakamlardır hem de TÜİK'in açıkladığı resmî rakamlardır. Dolayısıyla gerçekten öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere bütün kamu çalışanları 2002-2016 Aralık ayı itibarıyla gerçekten gerçekleşen enflasyonun çok üzerinde ücret artışları almıştır. TÜİK bakımından da bugün arkadaşlardan özellikle rica ettim, 2002 yılında mesela en düşük memur maaşıyla alınabilecek bir tüketim sepetini bugünle karşılaştıralım diye rakamlar istedim, geldi rakamlar. O rakamlar da gerçekten olumlu şeyler söylüyor. Ben şimdi oturup da Meclislerimizde bugüne kadar bütçe görüşmelerinde çok renkli tartışmalara sebep olan çay-simit hesabı yapmayacağım ama yani bu dönemde gerçekten kamu çalışanlarımızın, işçilerimizin, emeklilerimizin refahını artıracak şekilde ücret politikası uyguladığımızı da tekraren ifade etmek istiyorum. Ama hep beraber hepimizin arzusu ne? Çalışanlarımız daha fazla gelir elde etsinler, refahtan daha fazla pay alsınlar. Sizinle bizim aynı ortak amacımız var. Bu açıdan meseleye farklı yaklaşabiliriz ama varmak istediğimiz nokta netice itibarıyla vatandaşın refahının artması, burada bir tereddüt yok.

Sayın Arslan, "Yatırıma 2017 yılı bütçesinden ne kadar bütçe ayırdınız?" şeklinde bir soru sordular.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Denizli için?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Denizli'yi bilmem ama Türkiye'yi biliyorum. Yani Denizli'ye ayırdığımız rakamı değil ama bütün Türkiye'ye ayrılan yatırım ödenekleri 78 milyar lira. 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek 60 milyar lira. Bunu Genel Kurul konuşmamda da ifade ettim, Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim, gerçekten 2017 yılında bütçeden yatırım harcamalarına ayrılan kaynağı yüzde 30 oranında artırdık; özellikle ulaştırma, altyapı, sulama projeleri başta olmak üzere, birçok alanda gerçekten bütçeden daha fazla kaynak ayırdık.

Diğer konularla ilgili, tabii, kamudan yapılan bir kuruşun dahi hesabı Meclise veriliyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütün kesin hesap kanunu tasarılarında kurumların kuruşuna kadar hesapları ortaya konuluyor, Meclisin bütçe hakkına uygun denetimi de sizler tarafından yapılıyor.

Onun için, her bir ödeneğin tutarı nedir, ilgili kurumlar geldi, burada açıklamalarını yaptı, hep beraber bu açıklamaları dinledik, bu açıklamalar çerçevesinde tabii ki bunlara toplum, millet karar verecek.

Muhtarlarımızla ilgili, biliyorsunuz, özlük haklarında, ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. En son 2016 Ocak ayında da bin lira olan muhtar ödeneklerini 1.300 liraya çıkardık, onu da ifade edeyim.

Sayın Şimşek ÖTV zammını söyledi. Doğru, biz "ÖTV zammı" derken, araçlarda ÖTV'yle ilgili bir düzenleme yaptık; şu ana kadar motor silindir hacmine dayalı vergileme sistemini değiştirdik, burada yeni vergileme parametreleri getirdik. Gerek aracın fiyatı gerek aracın özelliklerine göre yeni vergi parametreleri oluşturduk ve buna uygun olarak da piyasanın "Bir an önce yapın." beklentisini dikkate almak üzere bir düzenleme yaptık. Fiyat grupları oluşturmak suretiyle, yüksek fiyat gruplarında olan araçlarda ÖTV artışı yaptık, ama iki şeyi söyleyeyim: Yapmış olduğumuz ÖTV düzenlemesinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika daha vereyim size.

Buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...piyasada satılan araçların yüzde 40'ı, yani düşük ve orta fiyat grubundaki araçlarda hiçbir artış yapılmadı, orta ve yüksek fiyat düzeyindeki araçlara yapılan artışlar da, özellikle orta segmenttekiler de yaklaşık 2.300 lira ile 4.200 lira arasındaydı, belki rakamları tam olarak hatırlamıyor olabilirim.

Onun için, bizim buradaki düzenlemede amacımız, aslında piyasanın uzun süre beklediği fiyat gruplarına göre vergileme sistemini hayata geçirmekti, bu konuda da zaten sektörle istişare hâlinde bu düzenlemeleri yaptık. Onu da ifade edeyim.

Çiftçilerimize yapılacak mazot ödemeleriyle ilgili Tarım Bakanlığımız bir program yapıp onu açıklayacak. Normalde -benim genel olarak hatırladığım- şubat, mart veya nisan aylarında bu tür ödemeler yapılıyor.

Sayın Usta'nın bu Samsun pist onarımı projesiyle ilgili olarak sormuş olduğu konu, tabii, ihale mevzuatına ilişkin bir konu. Açıkçası, vâkıf olmadığım bir konuda, sözleşmesini bilmediğim bir konuda, şartnamesini bilmediğim bir konuda hukuki bir mütalaa vermem doğru olmaz. Zaten bu makam da burada mütalaa verme makamı değil.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Şartname net Sayın Bakan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kamyoncular kaldı Sayın Bakan, kamyoncular; sizden müjde bekliyorlar.

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Bakanım, talimat verseniz de yarın o bilgileri bir getirse arkadaşlar. Samsun bekliyor bunu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tamam, baktıracağım.