Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Varlı 2/B arazileriyle ilgili satışın yanında, çok doğru bir şekilde, tarım arazilerinin de kullanıcısı olan çiftçilere satılması konusuna temas etti. 2/B düzenlemesini yaparken, gerçekten, çiftçi vatandaşlarımızın kullandıkları tarım arazilerinin kendilerine doğrudan satılmasına imkân veren bir yasal düzenlemeyi de Meclisimizden geçirmiştik. Böylelikle, çiftçilerimiz yıllardır kullandıkları bu arazilere sahip olabilecekler, kendi toprakları olarak işleyebilecekler, buradan aş ve iş üretebilecekler. Bu düşünceyle bu projeye başladık. Şu ana kadar bu kapsamda 225 bin vatandaşımız başvuruda bulundu ve bunlardan 218 bin kişiye taşınmaz satışı yapabileceğimizi tespit ettik. Yine, çalışmalar sonucunda satışa hazır hâle getirilen 34 ilde satış işlemlerine başlandı. Bugüne kadar 6.600 kişiye toplam 8 bin adet taşınmaz yaklaşık 85 milyon lira bedelle satıldı. Bu bedelin de 41,5 milyonu tahsil edildi. Biliyorsunuz, 2/B arazilerinde olduğu gibi, tarım arazilerinin satışında da tespit edilen rayiç bedelin yüzde 50'si oranında vatandaştan tahsilat yapıyoruz. Hatta, peşin ödeme yapması hâlinde bu rakam yüzde 35'e, yüzde 36'ya kadar da düşebiliyor. Hatta, başvuru süresi dolmuş olduğu hâlde, daha sonra yapmış olduğumuz yasal bir düzenlemeyle de bu durumda olan vatandaşlarımıza yeni bir başvuru hakkı daha getirdik. Bu başvuru süresi de 7 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Burada rayiç bedel tespiti Bakanlığımızın taşra teşkilatındaki defterdarlıklar tarafından yapılıyor. Sizin belirttiğiniz şekilde, rayiç bedelde bir yanlışlık, eksiklik varsa o konulara da bakarız. Ama bu konuda Bakanlık olarak her zaman itirazları değerlendiriyoruz, onu da açıkça ifade edeyim.

Sayın Akar çok doğru bir tespitle, Osmangazi Köprüsü'nün bu memleket için ne kadar önemli bir proje olduğunu kabul etmiş oldu. Gerçekten, Türkiye için bir vizyon projesidir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Evet. Ama soyuyor memleketi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Akar yine çok doğru bir şekilde tespit etti ki bu sadece Kocaelili vatandaşlarımız için değil o bölgede seyahat etmek isteyen bütün vatandaşlarımız için çok konforlu, çok rahat bir seyahat yöntemidir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Biz kullanamıyoruz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bugün vatandaşlarımız bu projeden her geçen gün daha artan ölçüde yararlanıyor ve köprüyü kullanıyor, merak etmeyin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Onu sormadım, onu sormadım Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, Türkiye'de AK PARTİ hükûmetleri döneminde ardı ardına vizyon projeleri hayata geçirdik, Osmangazi Köprüsü de bunlardan bir tanesi.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sorduğum soruya cevap verin.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Maliyetini sordu Sayın Bakan, maliyetini.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kamu-özel iş birliği projeleri çerçevesinde yapılan bir proje. Biliyorsunuz, bu proje, Osmangazi Köprüsü Projesi aslında İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin bir parçası. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Biz kullanamayacak mıyız?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Siz kullanmayacaksınız da vatandaş kullanıyor. Vatandaş hâlinden memnun, vatandaş daha fazla kullanmak istiyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kullanamıyor vatandaş, onu soruyorum Sayın Bakan, Kocaeli kullanamıyor.

BAŞKAN - Sayın Akar, müsaade eder misiniz, Sayın Bakan cevaplarını versin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sorduğum soruya cevap vermiyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Cevap veriyor kendine göre.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla, Osmangazi Köprüsü gerçekten Türkiye'ye kazandırılan vizyon projelerden bir tanesidir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Günde kaç para ödüyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Merak etmeyin, bugün, bu projenin, göreceksiniz, toplam maliyeti kesinlikle çok rantabl, çok verimli de olacak, bunu da açıkça ifade edeyim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Var mısınız iddiaya?

BAŞKAN - Sayın Akar...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Varım iddiaya. On yıl sonra görüşürüz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Var mısınız iddiaya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - On yıl sonra görüşeceğiz.

Arkadaşlar, endişe etmeyin. Bakın, orada tamamen rasyonel, fizibiliteye uygun bir proje hayata geçti. Her geçen gün o köprüyü kullanan, Osmangazi Köprüsü'nü kullanan vatandaşlarımızın sayısı artıyor, artmaya da devam edecek, herhangi bir endişeniz olmasın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yapma gözünü seveyim! Bakanlık cevap verdi. Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanlığı cevap verdi, baş aşağı gidiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Hürriyet, engelli vatandaşlarımıza Türk Havayollarından internet üzerinden yapılan satışlarda bir indirim uygulanmadığını söyledi. Ben bunu bir inceleyeyim yani çok önemli, çok doğru bir husus. Eğer böyle bir yöntem kullanılmıyorsa gerçekten o zaman engelli vatandaşlarımız bakımından bu çalışmayı da ben arkadaşlarla konuşurum.

Sayın Arslan, FETÖ kapsamında Maliye Bakanlığından ihraç edilen personel sayılarıyla ilgili bilgi şu anda... Birazdan onu da...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika ek süre veriyorum size, lütfen tamamlayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki.

Görevden uzaklaştırılan memur sayısı 431.

Öğretmen atamaları konusunda, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, 2003-2015 döneminde 512 bin atama yapıldı değerli arkadaşlar. Yani bugüne kadar AK PARTİ hükûmetleri döneminde on dört yılda -AK PARTİ hükûmeti geldiği anda yaklaşık, benim hatırladığım, 450 bin civarındaydı- 512 bin öğretmen ataması yapıldı. Merak etmeyin, öğretmen atamalarını her zaman yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Öğretmenlerimizin özlük hakları da AK PARTİ hükûmetleri döneminde sürekli olarak enflasyonun üzerinde artmıştır, refahları bu dönemde artmıştır. Bir örnek vermek gerekirse 1'in 4'ündeki bir öğretmenimizin 2002 yılında maaşı 659 liraymış, bakın şu anda öğretmenimizin maaşı 3.310 liraya çıkmış yani yüzde 458 oranında artmış. Aynı dönemde ne kadar enflasyon olmuş? Yüzde 227 olmuş. Dolayısıyla öğretmen maaşları bu dönemde reel olarak enflasyonun çok üstünde arttı. Her zaman öğretmenlerimizin yanında olduk, özlük haklarını artırdık. Bütün memurlarımıza, çalışanlarımıza, emeklilerimize, asgari ücretlilerimize her zaman devletin sağladığı refahtan pay verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)