Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Özdemir özellikle emlak konusunda eğitim alan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra Tapu ve Kadastroda istihdam edildiğini fakat diğer bakanlıklarda aynı imkânın sağlanmadığını, bu konuyla ilgili talepler olduğunu ifade ettiler. Biz de açıkçası Maliye Bakanlığında özellikle emlak konusunda eğitim sahibi olan gerek değerleme noktasında eğitim alan gerekse emlak yönetimi konusunda eğitim alan arkadaşlarımızı Bakanlık olarak istihdam etmek istiyoruz. Fakat arkadaşlarımız anladığım kadarıyla iki yıllık ön lisans programında eğitim gören arkadaşlarımız. Ama her şeye rağmen bu arkadaşlarımızın Maliye Bakanlığında da çalışabilmeleri noktasında özel bir gayretim olacak. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız gerçekten eğitimlerine paralel bir şekilde de devlete, Bakanlığa önemli katkılar sunacaktır. Aynı şekilde yaklaşıyoruz ama bir miktar teknik olarak da konuyu çalışmakta fayda var.

Sayın Tüm "2016 yılında kullanılmayan ödeneklerle ilgili bir rakam var mıdır?" diye sordular ama tabii, yıl devam ediyor, şu anda aralık ayı içerisindeyiz. Yatırım ödeneklerinde genel olarak ödenek kullanma oranı yüzde 95 oranındadır. Bazı kurumların tabii, ihaleyi gerçekleştirememe nedeniyle ödenekleri kullanmaması doğaldır fakat burada herhangi bir şekilde kurumların elinde kalan bu ödeneğin elinde kalmış olmasının da bir sorun olarak gözükmemesi gerekir, bunu da özellikle ifade edeyim.

Balıkesir'le ilgili özelde sorduğunuz sorular konusunda da elimde şu anda bilgi yok; uygun görürseniz ilgili arkadaşlardan bilgi aldığımda sizlerle bunu paylaşırım.

Sayın Hürriyet, bu terör olayları sırasında yaralanan vatandaşlarımızla ilgili gazi olmaları hususunda bir soru sordunuz ama bu konuyu da araştırmaya ihtiyacım var. Bu konuda da bilgi alınca sizlerle paylaşayım olur mu? Şu anda elimde bilgi yok.

Diğer taraftan...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Engellilerle ilgili Sayın Bakanım...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, önemli bir konuya temas ettiniz. Gerçekten, özellikle sahip oldukları engellilikleri nedeniyle yetkili sağlık kurullarından rapor alan kişilerin mevzuata uygun olarak emeklilik hakkını elde edeceğini düşünüyoruz. Uygulamada, ikincil mevzuatta yetkili sağlık kurullarına ilişkin düzenlemeler yapılmış. Emeklilikle ilişkili olduğunu düşünmüyorum ama asgari geçim indirimi uygulamasında vatandaşlarımız sağlık kurullarından rapor alsalar bile Maliye Bakanlığındaki bir merkez kurula bu raporlar geliyor. Maliye Bakanlığındaki merkez kurulunda bu konuda uzman doktorlarımız var, hastaneler tarafından verilmiş olan raporlar konusunda tetkik yapıyorlar. Raporların mevzuatla uyumuna bakıyorlar, zaman zaman da, olabilir, yani mevzuatın yanlış uygulanmasından, tetkikin yanlış yapılmasından kaynaklı puan farklılıkları tespit edilip defterdarlıklara geri gönderilebiliyor. Burada Sağlık Bakanlığıyla yakın zamanda görüştüm. Yani mutlaka ve mutlaka, bizim bir vatandaşımız eğer hastaneden rapor almışsa ilaveten bir başka komisyon tekrar ona bakmaması gerekiyor. Dolayısıyla, burada yapılması gereken, vatandaşın bu raporuyla ilgili eğer bir doğruluk denetimi yapılacaksa onun da o mahalde yapılması lazım. Onun için ben de açıkçası Maliye Bakanlığı merkezine bu tür konuların gelmesini doğru bulmuyorum. Tabii, çok eski yıllardan gelen bir uygulama, çok eski yıllardan beri devam eden bir uygulama ama geldiğimiz noktada bunu kaldırmamız gerektiğine ben de inanıyorum.

65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili... Biliyorsunuz, hep beraber Meclisimizin kabulüyle ücretsiz taşınmalarına ilişkin bir düzenleme yaptık. Sanıyorum buna bütün parti grupları da destek verdi. Sosyal devlet uygulamaları bakımından son derece doğru bir uygulama. Fakat, tabii, uygulamada vatandaşlarımızın da bazı talepleri var, uygulamanın yürütülmesi konusunda bazı sıkıntılar var. Uygulama devam ederken haklı olarak özel halk otobüsü sahiplerimiz burada bir kısım maliyetlerinin oluştuğunu veya gelir kayıplarına uğradıklarını ifade ettiler. Bunun üzerine biz Maliye Bakanlığı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığını da bu çalışmaya katmak suretiyle çalışmalar yaptık. Belediyelerimizden, özel halk otobüsü derneklerimizden bilgiler aldık ve il il kategorik olarak hangi tutarda bir destek verilmesinin uygun olacağına dair değerlendirmeler de yaptık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, süre veriyorum size, tamamlayın lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bu değerlendirmeleri yaparken de özel halk otobüsü sahiplerimizin dernekleriyle de istişareler yaptık. Doğrudur, aslında bu süreçte Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanun çıktıktan sonra epey süre bu yönetmeliği çıkaramadı. Burada biraz çalışmanın detayında farklı illerden farklı rakamlar gelmesinin etkisi de oldu ama sonuçta devlet olarak bizim ne yapmamız lazım, onu süratle tamamlamamız lazım; o açıdan, buna bir bahane bulacak değilim, bu süreç yavaş işledi. Ama, düzenleme çıktı, çıktıktan sonra geriye dönük...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama, hâlen devam ediyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli Vekilim, Değerli Başkanım; çıktıktan sonra geriye dönük olarak ödedik. Ondan sonra da düzenli olarak şu anda her ay, Bakanlık olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına veriyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İşte, bu doğru değil.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama, genel olarak, ücretsiz taşımayla ilgili konuyu tabii ki hep beraber tekrar bir değerlendirmekte fayda var. Bir taraftan yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma imkânını sağlamamız gerekir, Hükûmet olarak burada bir inisiyatif aldık, hepiniz de destek oldunuz.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)