Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Roman Strateji Eylem Planı'na bütçeden pay ayrılıp ayrılmadığını sordu Sayın Vekilimiz Özdemir. Bu eylem planı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte, hâliyle bütçesi de bu genel müdürlüğün bütçesinin altında. Aynı zamanda bu, AB projesiyle ortak yürüttüğümüz bir proje. Burada 10,5 milyon euroluk AB projesi var. Bizim bütçemizden de -2017 yılı bütçemizden- ayrılan ödenek de 1 milyon 591 bin lira, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bütçesinin altındadır. Eylem planımızda birçok bakanlığın da ayrı ayrı sorumlulukları vardır aynı zamanda.

Sayın Özdemir kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili bir soru sordu. Bizim kadın hizmetlerine yönelik bütçemiz 187,5 milyon liradan yaklaşık 204 milyon liraya yükselmiştir ve oransal olarak da yüzde 9 artış görülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadına yeterince değer vermediğimiz, kadının yok sayıldığı, statüsünün geliştirilmediği gibi eleştirileri kesinlikle reddediyoruz. Bizim anlayışımıza göre güçlü medeniyetlerin en güçlü öznesi kadındır ve kadınsız bir toplumun kalkınması da gelişmesi de mümkün değildir. AK PARTİ iktidarları döneminde yaptığımız birçok mevzuat çalışmasının yanında uygulamada da çok önemli mesafeler alınmıştır. Kadına karşı ayrımcılığı, kadına karşı şiddeti kesin bir dille reddediyoruz ve bu konuda da şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz; bunun da altını çizmek istiyorum. Ama aynı zamanda kadın bir annedir, eştir. Bu anlamda da kadının desteklenmesi... Ailenin desteklenmesiyle kadını da zaten desteklemiş oluyoruz. Buradaki eleştirilerin de haksız olduğunu belirtmek istiyorum. Çocuğumuzu desteklerken de kadınımızı desteklemiş oluyoruz. Biz özellikle şartlı nakit transferi yaparken kadınlara veriyoruz bu paraları, kız çocuklarına daha fazla veriyoruz ve kadınlara veriyoruz; bunun da altını çizmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Ayrıca diğer sorulara yazılı olarak cevap vereceğim.