Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, tabii, Mersin'de meydana gelen afetten dolayı çiftçilerimiz zarar görmüş durumda. Ben her birisi için öncelikle geçmiş olsun diliyorum ve devlet olarak yaraların sarılması konusunda, siz bilgilendirdiniz ama mutlaka Valiliğimiz de bu konuda gereken çabaları gösteriyordur. Ben de yine, ilgili arkadaşlarla görüşmek suretiyle, elimizden ne geliyorsa bu konuda azami derecede katkı vereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tekrar bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum.

İkinci olarak: Mersin'de 2/B uygulamalarına ilişkin olarak sayın vekilimiz birtakım tereddütlü hususlara değindiler. O konuda, öncelikle, tabii, 2/B uygulamalarına ilişkin genel bir bilgilendirme yapmaksızın Mersin'deki uygulamayı tek başına değerlendirmek doğru olmayacaktır. Biliyorsunuz, yıllardır kangren hâline gelen ve kamuoyunda 2/B arazisi olarak bilinen bu yerlerle ilgili olmak üzere Hükûmetimiz tarafından kapsamlı bir yasa çıkarıldı ve bu yapılan yasal düzenlemede, hak sahibi olarak belirlenen kişilerle ilgili öncelikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tespit yapması, ardından da Maliye Bakanlığının hak sahibi olarak belirlenen kişilere ait yerlerdeki taşınmazların kıymetlerini tespit etmesi şeklinde düzenleme yapıldı. Maliye Bakanlığı olarak bu kanun kapsamında, ilk çıktığı andan itibaren, 800 bini aşkın taşınmazla ilgili rayiç bedel değerlendirmesi yaptık.

Biliyorsunuz, 2/B kanunu satışa imkân sağlarken önemli indirimleri de beraberinde getirdi. Her ne kadar hak sahiplerinin sahip oldukları taşınmazlarla ilgili bir rayiç bedel tespiti yapılmış olsa da devlet olarak biz bunda yüzde 50, hatta peşin ödeme hâlinde sanıyorum yüzde 36'ya kadar indirim, yani, yüzde 100 yerine 36 lira ödeyecek şekilde önemli indirimler de yaptık. Rayiç bedel tespitleri sırasında da her ilde özel çalışma grupları oluşturduk, defterdarlıklar bünyesinde özel ekipler kurduk ve burada oluşturulan rayiç bedel tespitlerinde en çok tutarlılığa önem verdik. Yani mahalleler arasında fiyat tutarlılığı mutlaka olmalı, köyler arasında fiyat tutarlılığı mutlaka olmalı. Hatta şuna bile dikkat ettik: Sınır olan iki ildeki sınır olan iki köyün bile -ayrı ayrı defterdarlıklara bağlı olduğu için- bedellerinin tespitinde doğru bir yaklaşım belirleyebilmek için il komisyonlarını da birlikte çalıştırdık ve bakın, bugüne kadar yaklaşık 608 bin vatandaşımıza 2/B kanunu kapsamında 450 bin taşınmaz sattık. Yani bu ifade ettiğim bedel tespit sistemi dâhilinde bütün bunları yaptık. Zaman zaman itirazlar geldi, zaman zaman bedellerin tutarsız olduğu yönünde duyumlar aldık, şikâyetler aldık ve her defasında da bu duyumları ve bu şikâyetleri titiz bir şekilde yerinde inceledik. O açıdan gönlünüz rahat olsun, yani sizin bu söylediğiniz...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Bu bölgelerde müracaat ve satış rakamlarına bir baktırın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Olur. Yani şöyle, bütün illerde bu...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Çoğunluk satılmadı. Sarıkaya'nın hepsi duruyor, satılmadı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, bütün illerde herhangi bir şekilde bedel tespitiyle ilgili bir şikâyet olduğunda titiz bir şekilde inceliyoruz. Şunu biliyorum ki uygulama dönemi içerisinde zaman zaman bu tür talepler geldiğinde gerçekten bazen bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak bu tür değerlendirmelerin yapıldığını da gördük ama her şikâyet, her bir şikâyet bizim için önemlidir. Bu konuda mutlaka arkadaşlarıma da talimatı vereceğim ve bu 2/B'yle ilgili düzenlemeyi, yani bu çalışmaları Mersin'de ve diğer illerde tamamlayacağız.

Biliyorsunuz 2/B kanunu ilk çıktığında çok yoğun bir şekilde hâlihazır stokta olan taşınmazlarla ilgili bu işlemleri yaptık ama orman kadastronun ve Tapu Kadastronun çalışmaları devam ettiği için illerimizde kısım kısım bu çalışmalar devam ediyor. Onun için 2/B'yle ilgili Bakanlık olarak önemli bir tecrübeye sahibiz, bedel tespiti konusunda da gerçekten hassasız. Nitekim, 2/B kanununa müracaat etmeyen vatandaşlarımız oldu, bunlara yeni hak getirdik. Müracaat eden vatandaşlarımızdan peşinatını veya taksitini ödemeyen vatandaşlarımız oldu, bu vatandaşlarımıza da yeniden ödemeleri hâlinde sisteme dönme imkânı verdik. Burada da Mersin'le ilgili olan bu konuyu mutlaka bu çerçevede değerlendireceğiz ve orada sorunlar varsa onun üzerine de gideceğiz.

Mersin'de meydana gelen afet nedeniyle vatandaşlarımızın uğradığı zarar ziyanın karşılanması konusunda da, tekraren söylemek gerekirse, gerekli, adımları atacağız.

İkinci olarak, Yeniden Yapılandırma Kanunu'yla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Demin kürsüde de ifade ettim, gerçekten 6736 sayılı Kanun vatandaşlarımıza mevcut borçlarını çok önemli imkânlarla yeniden yapılandırma imkânı getirdi. Vatandaşlarımız kanuna büyük bir teveccüh gösterdiler ve hiçbir dönem olmayacak kadar başvuru aldık, yaklaşık 8,5 milyon civarında başvuru aldık. Bunların içerisinde vergi borçları var, trafik para cezası borçları var, diğer amme alacakları borçları var. Ve 30 Kasım tarihine uzattığımız başvuru süresi, bu süre de tamamlandı, ardından da yine bu süre içerisinde peşinatları aldık.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bütün zamanı Maliye Bakanı kullandı ya.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu kapsamda da şu ana kadar 12 milyar lirayı aşan bir tahsilat yaptık.

Vatandaşlarımızı özellikle şu konuda uyarmak istiyorum...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakanım, diğer bakanlar da cevap versin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama soruları eksik bırakmamam lazım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama diğer bakanlar cevap veremeyecek.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama Sayın Başkanımız bana söz verdi, ben de sayın vekillerimizin bana soruduğu soruları tamamen cevaplayacağım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hayır, hayır, onu kabul ediyorum ama diğerleri vermeyecek mi?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Başkan, süre kalmadı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, vatandaşlarımızın bir kısmı kasım ayı içerisinde peşinatlarını ödeyemediler. Yani, bir kısım vatandaşımız dedi ki: "Doğru, son ana kaldı, ben ödeyemedim. Acaba 'peşin ödeme' seçeneğini seçmiş olmama rağmen kasım ayında ödeyememiş olmam beni yeniden yapılandırma hakkından mahrum etti mi?"

Özellikle ifade ediyorum vatandaşlarımıza: Vatandaşlarımız aralık ayı içerisinde eğer -peşin ödeme seçeneğini seçmiş bir vatandaştan bahsediyorum- Yeniden Yapılandırma Kanunu'na göre hesaplanmış faiz indirimli ödemeyi yapacak olurlarsa yeniden yapılandırmadan yararlanma imkânına kavuşacaklar, özellikle onu da ifade edeyim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum.