Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 yılı bütçesi hakkında konuşma yapmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

10 Aralıkta İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hain terör saldırısını şiddetle, nefretle kınıyor; tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Mazlum milletlerin umudu olan Türkiye iki asırdır bu topraklarda oynanan her türlü oyunu bozmuştur. Gezi olayları ile 17-25 Aralık ve son olarak da 15 Temmuzda hain darbe girişimiyle bu oyunlar yeniden sahnelenmek istenmiştir. Gazi milletimiz çelik gibi iradesiyle bu işgal girişimine "Dur." diyerek Cumhurbaşkanına, Hükûmetine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu millet büyüklüğünü, tanklara, silahlara canını siper ederek, direnerek göstermiştir. 15 Temmuz gecesi Türkiye için bir milattır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgemizde din, dil, ırk ve mezhep farklılıklarını kullanarak birliğimizi bozmaya çalışan terör odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi çünkü 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletimizin yeniden diriliş çağrısıdır. Yaşadığımız Anadolu coğrafyasını bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi, ahirete göç eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, şehit yakınları ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onların bize emanet ettiği eş ve evlatlarına, anne ve babalarına sahip çıkmak bizlerin boynunun borcu. Şehit yakını ve gazilerimizin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için sürekli onlarla beraberiz. Bu bizim için büyük bir onur.

Yaptığımız yeni düzenlemelerle, şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara 1 istihdam hakkı getirdik. Emlak alımında faizsiz kredi desteği, ÖTV ve vergi muafiyetleri sağladık. (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sohbetinizi dışarıda tamamlayın.

Buyurun Sayın Bakanım.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal politikalarda on dört yılda büyük başarılara imza attık. Kalkınma politikalarının merkezine insanı alarak attığımız her adım daha müreffeh, daha güçlü Türkiye yolunda bize güç katmıştır.

Bu süreçte, Türkiye ekonomik büyümesini sürdürürken toplumun tüm kesimlerini gözeten politikalar uygulamıştır. Hükûmet programlarımızda yer alan ve ardından ilan edilen acil eylem planlarıyla sosyal politika uygulamaları, hak sahipliği esasında, güçlü, dinamik ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Aile ve bireyler ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleriyle tanışmıştır. Cumhuriyet yönetiminin temel özelliklerinden biri olan sosyal devlet ilkesi bu dönemde kurumsal bir zemin kazanmıştır.

2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla sosyal politika alanında sürdürülen çalışmalar daha dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Son beş yıllık hizmet dönemi, sosyal politika tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Sosyal değişimin, terörün ve göçün yol açtığı sorunları bu vizyonla aştık. Medeniyet birikimimizin en bariz vasfı olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha yükseklere taşıdık. Sosyal politikalarda elde ettiğimiz başarı, Türkiye'nin ortak başarısıdır. Bu başarı ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda kaydedilen mesafelerin karşılık bulduğu ortak bir alandır.

Bakanlığımız, güçlü teşkilat yapısıyla, ihtiyaç duyan her ailenin, her ferdin çağrısına cevap verecek bir sisteme kavuşmuştur. Geliştirdiğimiz insan odaklı hizmet anlayışını bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanarak, dinamik ve şeffaf bir hâle getirdik. Hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir ihmale fırsat vermeden herkesin hizmet ve yardımlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını teminat altına aldık. 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için hizmetlerimizi iyileştirmeye, yeni politikalar geliştirmeye, ortaya çıkan sosyal sorunlara çözümler üretmeye devam ediyoruz. Sosyal yardımlara ayrılan kaynaklarda sağlanan büyük artışla yoksullukla mücadelede büyük başarılar sağladık. 2002 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe 1,3 milyar iken bu rakam 2016 yılında yaklaşık 33,7 milyara yükseldi. Bu başarı dünyada yaşanan ekonomik krizlere, bölgemizdeki terör ve savaşlara rağmen Hükûmetimizin başarılı ekonomi politikaları sayesinde elde edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yoksullukla mücadele politikamızın başlıca hedeflerinden biri, yoksulluk zincirini kırmaktır. Yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik amacıyla verdiğimiz şartlı eğitim yardımından bugün yaklaşık 2 milyon hane yararlanmakta. Ayrıca, şartlı nakit transferi ve açtığımız yurtlarla kız çocuklarımızın ortaöğretime devam etmesi için pozitif ayrımcılık yapmaktayız.

Doğum yardımı programı kapsamında 1 milyon 540 bin anneye yaklaşık 670 milyon lira ödeme yaptık. 2016 yılında genel sağlık sigortası kapsamında yaklaşık 6,3 milyon kişi için 7,3 milyar lira destek sağladık. Sosyal yardım uygulamaları kapsamında, eşi vefat eden 292 bin kadına ayda 250 lira, 100 bin muhtaç asker ailesine aylık 250 lira ve muhtaç asker çocuklarına ise ayda 100 lira düzenli nakdî yardım yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için PTT'yle Sosyal Yardım Kartı Projesi'ni başlattık, 2 milyon 100 bin kişiye kartlarını teslim ettik.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, büyük bir dram yaşayan Suriyeli kardeşlerine de sahip çıktı. Yanı başımızda cereyan eden savaşta 600 bin masum sivil hayatını kaybetti, 12 milyon insan mülteci konumunda. Olup bitenlere dünya seyirci kalırken Türkiye 3 milyon Suriyeli kardeşine kapılarını açtı. Bugün Halep'te insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Dünyanın gözü önünde bir şehir halkıyla birlikte yok ediliyor. Masum siviller, kadınlar, çocuklar insanlık onurunu hiçe sayan bir kıyamla yok ediliyor. Halep'te masum çocuklarla birlikte can veren insanlıktır. Halep yok olurken, dünyaya nizam vermeye çalışanlar sadece seyirci kalmakta.

Yıllardır Suriyeli kardeşlerine ensar olmaya çalışan Türkiye, Halep'te yaşananlar karşısında da sessiz kalmamıştır. Türkiye'nin öncülüğünde devam eden görüşmeler sonucunda dün gece ateşkes sağlandı ve Halep'te sıkışan insanların tahliyesinin önü açıldı. Tüm devlet kurumlarımız, AFAD ve Kızılay hazırlıklarını tamamladı. Tahliye aşamasında yaşanan bazı sıkıntıları duymaktayız, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik haberler geliyor. Dilerim tüm taraflar bu çabalara destek verir ve sivilleri sağ salim Halep'ten çıkarabiliriz. Bir kez daha mazlumun yanında duran ve zor durumda kalana elini uzatan milletimle ve devletimle gurur duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaptığımız hizmetlerin en önemlilerinden biri Sosyal Uyum Yardımı Programı'yla kamp dışında yaşayan Suriyelilere ulaşmak. Bu kapsamda, 1 milyon mülteciye kişi başı aylık 100 lira tutarında yardım vermeyi hedefledik.

Bakanlık olarak, sosyal yardımların vatandaşlarımıza daha çabuk ve verimli bir şekilde ulaştırılması için altyapımızı güçlendirdik. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'yle, yoksul vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlara ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılmakta.

Vaka Yönetim Sistemi, hanedeki sorunların kamu hizmet birimleri tarafından koordineli bir şekilde takibini kolaylaştıracak. Ülkemizde ilk defa yapılan ve sosyal riskleri mahalle düzeyinde ve alt boyutlarıyla birlikte ölçen Sosyal Uyum Endeksi çalışmalarımızı 2017 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız inşallah.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aile, toplumu geleceğe taşıyan, neslimizin devamını sağlayan en önemli değer. Sosyal politika uygulamalarında aileyi merkez alan yeni hizmet modellerini hayata geçiriyoruz. Medeniyetimizin kurucu gücü olan aile, yaşattığı insani değerlerle sevgi, merhamet, adalet, birlik ve kardeşliğin ortak çatısıdır. Tarihî sürekliliğimizin en önemli güvencesi aile ocağında hayat bulan değerlerdir. Bu anlayışla, Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışıyoruz. Aile yapısını güçlendirmek, ailenin sorun çözme kapasitesini artırmak için araştırma, eğitim, danışma ve yönlendirme faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz.

Ailelerin farkındalığını artırmak için yürüttüğümüz Aile Eğitim Programı bu amaçla yürütülen faaliyetlerden yalnızca bir tanesi. Bugüne kadar 550 bin vatandaşımız Aile Eğitim Programı'ndan, 460 bin vatandaşımız da Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan faydalanmıştır. Bakanlık olarak aile odaklı hizmet anlayışını esas alan Aile Sosyal Destek Programı'nı hayata geçirdik. Bu projeyle ailelerin sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmakta. Aile ve toplum yapımızı tehdit eden en önemli sorunların başında gelen madde bağımlılığıyla mücadele etmek için Sosyal Uyum Programı'nı başlattık. Bakanlığımızın yürüttüğü bir diğer projeyle ise Roman vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını destekleyen sosyal politika uygulamalarını hataya geçiriyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 11 ilimizde terör olaylarından etkilenen ailelere çok yönlü destek hizmetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, ulaştığımız 50 bin hanede yaklaşık 290 bin vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti verirken sosyal yardım ve sosyal hizmetlerimizi de ulaştırıyoruz. Benzer şekilde, 26 geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyeli misafirlerimize de psikososyal destek hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda yaklaşık 104 bin Suriyeliye psikososyal destek hizmeti vermiş bulunmaktayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuklar milletimizin geleceği. Çocuklar için en iyi bakım ortamının aile olduğu gerçeğinden hareketle çocuk politikamızın temel eksenini aile yanında bakım olarak belirledik. Bakanlığımızın çocuk politikası her çocuğa bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti anlayışıyla devam etmekte. Aile yanında destek, koruyucu aile ve evlat edindirme uygulamalarıyla çocukların aile ortamında bakımını teşvik ediyoruz. Bugün yaklaşık 86.500 çocuğumuza aile yanında destek oluyoruz. Son on iki yılda kuruluş bakımındaki yaklaşık 11.200 çocuk ailesinin yanına döndürülmüştür. 2002 yılında 520 olan koruyucu aile sayımızsa bugün yaklaşık 5 bini bulmuş durumda. Aile odaklı çocuk politikamızın önemli sonuçlarından biri de 15 bin çocuğumuzun evlat edindirilmesi. Bu gayretlerimizle kurum bakımı altındaki çocuklarımızın yüzde 92'si ev bakımına geçmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güçlü toplumların, güçlü medeniyetlerin öznesi kadındır. Aile ve toplumu güçlü kılan, geleceğe hazırlayan kadındır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesine özel önem veriyoruz. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini güçlendirdik. Kadını ötekileştiren her türlü ayrımcılığı, şiddet ve istismarı reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetle çok yönlü mücadelemiz bütün alanlarda devam ediyor. Şiddete uğramış veya tehdit altında olan kadınlarımız için başlattığımız önemli bir hizmet şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz. Hâlen 49 ilimizdeki şiddet önleme ve izleme merkezlerimizi yurt geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Kadınların değişen ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlediğimiz kadın konukevlerimizi, hizmet verdiğimiz profillere göre ihtisaslaştırmayı planlıyoruz. "Şiddete karşı sıfır tolerans" anlayışı içinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Kadının eş ve anne olarak aile içinde üstlendiği rolü göz ardı ederek kadınlara yönelik sosyal politika geliştirmek mümkün değildir. Bunun için, kadının iş hayatına katılmasını desteklerken bir taraftan da aile ve iş hayatı arasındaki uyumu güçlendiriyoruz. Şiddet mağduru kadınların iş hayatına katılımları için her türlü tedbiri alıyor, kurumlar arası iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Kadın istihdamını, 10'uncu Kalkınma Planı'nda yüzde 31'e çıkarmayı hedefledik. Bunu, 2023'te yüzde 41'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadınların, toplumsal hayatın her alanında daha aktif, daha üretken ve güçlü şekilde yer almaları için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, kadınlarımızın güçlenmesi ve hayatın her alanında daha etkin olmaları için birçok anayasal ve yasal düzenlemeler yaptık. Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikle pozitif ayrımcılığın getirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve daha birçok reform gerçekleştirdik. Bunların ötesinde, aslında bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Bütün bu reform ve değişimlerin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK PARTİ iktidarları, kadınlarımızın senelerce maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu devrim niteliğindeki köklü değişiklikler neticesinde, ülkemizdeki kadınların tamamı, ilk kez kılık kıyafetlerinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, bakan, milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilme hakkına kavuşmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemin kadınları adına teşekkürü bir borç biliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlık olarak hizmet verdiğimiz kesimlerden biri de engellilerimiz. Engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması hem sosyal devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereği. Engellilerimizin spordan sanata, yönetimden ticarete sosyal hayatın bütün alanlarında etkin bir biçimde yer almaları için çalışıyoruz.

2010 yılında engelliler için pozitif ayrımcılığı anayasal düzeyde güvence altında alarak hukuki altyapımızı güçlendirdik. 2016-2019 yıllarını kapsayan Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'mızı açıkladık. Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik konusunda ilgili kamu kurumlarıyla birlikte her türlü desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Farklı engel gruplarına göre politika çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu amaçla, kamuda ve özel sektörde ihtisaslaşmaya gidiyoruz. Engellilerin çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını teşvik ettik. Bugün, sadece kamuda istihdam edilen engelli sayısı yaklaşık 49 bin, özel sektörde bu rakam 100 binlere yaklaşmış durumda.

Engelli ve yaşlılarımızın öncelikli olarak ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal ortamda desteklenmesi temel hedefimiz. Bunun yanında, bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve aktif yaşlanmanın sağlanması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bakım hizmetlerinde tıbbi yaklaşımla birlikte sosyal yaklaşım modelini ve insan odaklı anlayışı esas alıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalardan aldığımız sonuçlar şevkimizi daha da artırmakta. İnancım odur ki, Bakanlığımızın başlattığı bu hizmet seferberliği kısa sürede dalga dalga yayılarak toplumun tüm kesimlerine yayılacaktır. Kamu ve özelde bütün kurumların, bütün toplum kesimlerinin katılımıyla engelsiz bir toplum olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişen hizmet anlayışımızın önemli adımlarından biri de yurt genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığımız sosyal hizmet merkezlerimiz. Sosyal hizmet merkezleriyle vatandaşlarımız Bakanlığımızın tüm hizmetlerine tek kapı sistemiyle ulaşabilmekte...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti...

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Biraz uzatabilir miyiz Sayın Başkanım?

BAŞKAN - ...ancak Maliye Bakanımızın süresinden üç dakikayı sizin konuşma sürenize ekliyorum.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Hâlen 209 noktada hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını yıl sonuna kadar 215'e tamamlamış olacağız.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika, sistemi açalım.

Buyurun Sayın Bakan.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sosyal hizmet merkezlerimiz ASDEP projemizin uygulanması için önemli bir adım. (Gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, sinema salonu değil burası, biz de duyuyoruz, seste bir problem var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Gösteri merkezi de değil. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Bakan, üç dakika.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Hâlen 209 noktada hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını yıl sonuna kadar 215'e tamamlamış olacağız. Sosyal hizmet merkezlerimiz ASDEP projemizin uygulanması için önemli bir adım.

Bakanlığımız, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da daha etkin hizmet sunmak için çalışmalar başlatmıştır. İlk ataşeliğimizi geçtiğimiz yıl mayıs ayında Düsseldorf'da açtık. Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 20 ayrı noktada teşkilatlanma çalışmalarımız devam etmekte.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 24 milyar 303 milyon 358 bin lira. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yaklaşık 6 milyar lirayı yine sosyal yardım harcamalarında kullanmayı planlamaktayız. 2017 yılı bütçemizin yaklaşık yüzde 84'ü yani 20 milyar 519 milyon 581 bin lirası sosyal yardım harcamalarına tahsis edilmiştir. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yüzde 95'i sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılacaktır.

2017 yılı yatırımlarıyla hizmetlerimizi yurt geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yapacağımız 6 adet çocuk evleri sitesi, 7 adet ÇODEM ve 80 çocuk eviyle çocuk hizmetlerinde önemli bir ilerleme sağlamış olacağız. 2017 yılında 41 sosyal hizmet merkezi, 6 engelsiz yaşam merkezi, 10 umut evi ve 11 huzurevi açmayı planladık.

Kadınlarımızın sosyal hayata entegrasyonu ve meslek sahibi olmalarını amaçlayan aile destek merkezlerimiz hâlen 62 il ve ilçemizde, 84 kuruluşla hizmet vermekte. 2017 yılında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan tüm il ve ilçelerde bu merkezlerimizi yaygınlaştıracağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal politikalarda kısa zamanda aldığımız büyük mesafenin bize sağlanan bütçe imkânlarıyla doğrudan orantılı olduğunu burada belirtmek istiyorum. Sosyal politikaya ayrılan imkân, bir ülkenin refah düzeyinin de açık bir göstergesidir. Ülke olarak ekonomik alanda ve diğer alanlarda elde ettiğimiz başarı, burada doğrudan toplum refahına yansımakta. Bu başarı, ekonomik kalkınmayla birlikte insani kalkınmanın da bir ölçüsüdür.

Sosyal politikalarda elde ettiğimiz her başarı bizi yeniden ihya ettiğimiz medeniyet geleneğimize daha da yaklaştırmakta. Elde ettiğimiz her başarı mutlu, müreffeh Türkiye yolundaki hizmet aşkımızı daha da artırıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika daha lütfen.

BAŞKAN - Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, iki dakika daha vereyim mi acaba?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - O veriyor.

BAŞKAN - Vermişler.

İki dakika daha, peki.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Geçtiğimiz bu zorlu dönemde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz maddi imkânlar, bu toprakların manevi değerleriyle daha da zenginleşmekte. Bu millet kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle her türlü hizmetin en iyisine layıktır. Yaptığımız her hizmetle devlet-millet beraberliği daha da güç kazanmakta, bu aziz millete yapılan her hizmetle bayrağımız daha da gür dalgalanmakta. Hangi cepheden gelirse gelsin hiçbir güç, hiçbir oyun bizi bu millete aşkla hizmet etmekten alıkoyamayacaktır.

Bu duygularla, sosyal yardım ve hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2017 yılı mali bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, Plan Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda katkı sağlayan siz değerli milletvekillerimize milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)