Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:13/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA METİN ÇELİK (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesi üzerinde grubumuz adına söz aldım.

Öncelikle, Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla tarih yazan aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Gerek 15 Temmuz darbe girişiminde gerekse diğer terör örgütleriyle mücadele sırasında ve en son İstanbul'da olduğu gibi, kalleş terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların ülkemiz için yaptıkları fedakârlıklar hiçbir zaman unutulmayacak, terör örgütleri ve destekçileri hain emellerine asla ulaşamayacaklar.

Değerli milletvekillerim, Orman Genel Müdürlüğümüz, Hükûmetimizin programı ve ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ormanlarımızın, başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı etkin şekilde korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi, ormanlardan üretilen mal ve hizmetlerden toplumun ve orman ürünlerine dayalı üretim yapan sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması için çalışmalarına başarılı bir şekilde devam ediyor.

Sayın milletvekilleri, orman alanımız 2015 yılı rakamlarına göre 22 milyon 300 bin hektar olup ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 28,6'sına tekabül etmektedir. 2013-2016 yılları arasında ağaçlandırma, erozyonla mücadele, rehabilitasyon ve orman ıslahı kapsamında yaklaşık 46 milyon 800 bin dekar alanda çalışma gerçekleştirilmiş, 2003 yılından bugüne kadar toplam 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Son on dört yılda ortaya konulan etkin ve verimli çalışmalar sayesinde orman alanlarımızda 1 milyon 500 bin hektar artış meydana gelmiştir. Bundan sonra da yılda yaklaşık 200 bin fidan dikmek suretiyle orman alanlarımızı ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'una ulaştıracağız.

Değerli milletvekilleri, yine bu dönemde üretimdeki ciddi artışa rağmen ülkemizin odun serveti 1 milyar 200 milyon metreküpten 1 milyar 600 milyon metreküpe ulaşmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22.343 orman köyümüzde 7 milyon vatandaşımız yaşamakta olup ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu orman köylülerimiz oluşturuyor. Son on dört yılda orman köylülerimize yürüttükleri orman üretim faaliyetleri karşılığında 13 milyar TL ödeme yapıldı. Yine, bu yıl ekim sonu itibarıyla orman köylülerimize 113 milyon TL kredi ve hibe desteği sağladık. Orman köylülerimizin yerinde kalkındırılması maksadıyla gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları hızla devam etmekte, bu kapsamda ceviz, badem, dut ve son dönemde yabani zeytin eylem planları hayata geçirilmektedir. Ceviz Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 2 milyon 910 bin ceviz fidanı dikilmiş, ayrıca 452 bin ceviz fidanı da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Badem Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 5 milyon 600 bin badem fidanı dikilmiş, 437 bin adet fidan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Yine, şimdiye kadar el atılmayan yabani zeytinlerle ilgili olarak hayata geçirilen eylem planı kapsamında 1,5 milyon yabani zeytinin aşılanması hedeflenmiş, bugüne kadar 517 bin yabani zeytin aşılanmıştır.

Ormanlarımızın korunması kapsamında yılda meydana gelen yaklaşık 2.500 orman yangınına müdahale ediyoruz. Yangınlara hızlı müdahale etmemiz neticesinde orman yangınlarının negatif etkilerini en aza indiriyoruz. Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi ortalama on dört dakika, tüm bölge müdürlüklerinde ise ortalama on sekiz dakikadır. Yine, son yıllarda orman suç sayısında da ciddi bir düşüş söz konusudur.

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz üzere, uzun ömrü ve dayanıklılığıyla Osmanlı Devleti'yle özdeşleşen çınar ağacının milletimizin gönlünde ayrı bir yeri var. Bu kapsamda 2016 Çınar Yılı Projesi'yle yıl sonuna kadar 200 bin çınar fidanını toprakla buluşturuyoruz.

Son olarak şunu özellikle ifade etmek isterim: Ülkemiz orman üretiminin yaklaşık altıda 1'iyle en fazla üretimin gerçekleştirildiği, kendi ilim Kastamonu başta olmak üzere, tüm illerimizde orman üretim faaliyetleri yaparak ülke ekonomimize katkı sağlayan orman köylülerimize ve orman teşkilatı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı uğurlu olması dileğiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik.