Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:13/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüz yetmiş yedi yıllık köklü bir teşkilat, şahsımın da otuz yıl hizmet ettiği ve mensubu olmaktan şeref duyduğum Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, İstanbul'daki alçak ve kalleş terör saldırısını şiddetle kınıyorum ve bu saldırıda hayatını kaybeden 44 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Halep'te katliam var; Halep ölüyor, insanlık sessiz. Halep'te Esed rejimi, askerleri ve İranlı Şii milisler tarafından onlarca kadın, yaşlı ve çocuk kurşuna dizilerek ve her türlü silahlar kullanılarak katledilmektedir. Tüm dünyayı bu katliama duyarlı olmaya davet ediyoruz. "İnsanlık ölmesin." diyoruz.

Değerli milletvekilleri, Orman Genel Müdürlüğünün misyonu, orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olarak, Anayasa ve kanunların kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde, ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde faydalanılması hizmetlerini yürüten bir kurumdur.

Ülkemiz ormanlarının amenajman planları 1972 yılında bitirilmiştir. İlk envanter rakamlarına göre 20,2 milyon hektar olan orman varlığımız 2016 yılında 22,3 milyon hektara ulaşmıştır. 1 milyon 500 bin hektar son on dört yılda yapılan gayretli çalışmalar neticesinde gerçekleştirilmiştir. Odun servetimiz ise 996 milyon metreküpten 2016 yılında 1,6 milyar metreküpe ulaşmıştır. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemizde ormanların hem alanı hem de ağaç serveti artmaktadır. 2023 yılı hedefimiz, ülke topraklarının yüzde 30'u yani 23,3 milyon hektara ulaşmaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman köylümüzü doğduğu yerde doyurmak, göçlerin önüne geçmek ve odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkı sağlaması maksadıyla Trüf Ormanı Eylem Planı, Badem Eylem Planı, Ceviz Eylem Planı, Dut Eylem Planı, Salep Eylem Planı, Sakız Eylem Planı, Bal Ormanı Eylem Planı, Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyon Eylem Planı gibi 26 eylem planıyla ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi yapıyoruz. 2019 yılına kadar 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurarak orman köylüsünü yerinde kalkındırıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık ormanlarımızın tapusu var. 1937 yılında "Beş yılda orman kadastrosu bitirilir." diye başlamışız fakat 2015 yılına gelinceye kadar bitirememişiz. 2015 yılından itibaren orman kadastrosu ve tapu kadastrosunun birlikte çalışmalarıyla 2016 yılı sonu itibarıyla orman kadastrosunun yüzde 99'unu tamamladık. 2019 yılı sonuna kadar da ormanların tapuya tescil işlemleri tamamlanacaktır. Ayrıca, yapmış olduğumuz kanuni düzenlemeyle, kangren hâline gelen 2/B meselesini çözdük. Mülkiyet sorunlarını çözerek orman köylümüzle hasım değil hısım olduk.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gelince: Yerli ve son teknolojiyi kullanıyoruz. On beş saniye içerisinde yangını tespit edip karadan ve havadan on beş dakika içerisinde yangına müdahale edebiliyoruz. Bu erken ve etkin mücadeleyle bölgemizde lider ülke olduk. Yunanistan'da 18, İtalya'da 14, İspanya'da 10 kat fazla orman alanı yanmıştır.

Bu mücadeleyi veren, kulecisinden yangın işçisine, operatöründen pilotuna, memurundan mühendisine tüm çalışanlara teşekkür ediyor; yangınla mücadelede şehit olan 113 kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Hükûmetimizin 2007 yılında yaptığı düzenlemeyle, yangınla mücadelede görev alan 13 bini aşkın geçici işçiye kadro verilerek çalışma barışına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca, yangınla mücadelede 8.500 geçici işçimiz de özveriyle çalışmaktadır. Yanan ormanların 1 metrekaresi bile yok olmuyor, yıl içerisinde ağaçlandırılıyor.

Tüm orman camiasının yarım asırlık beklentisi olan 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun 2006 yılında çıkarılmıştır. Bu kanunla, mesleğimizin görev alanlarına giren konuların sınırları belirlenirken, diğer taraftan, görev konularımızın diğer meslek disiplinlerince aşındırılmasının önüne geçilmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Bir orman mühendisi olarak, emeği geçenlere, tüm arkadaşlarımız adına minnet ve şükranlarımı sunarım.

2017 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aydın.