Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:13/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ekonomi Bakanlığı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlarken terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Terörü ve terörün destekçilerini lanetliyorum.

Ayrıca, dünyanın gözü önünde Halep'te yaşlı, çocuk demeden yapılan katliamı lanetliyor, bu insanlık dramının son bulmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, tüm dünyada siyasi ve ekonomik bir değişim yaşanıyor. Avrupa Birliği, son ekonomik krizden sonra hâlâ istediği seviyede toparlanabilmiş değil, Amerika, başkanlık seçimleriyle artan para politikasındaki belirsizliği gideremiyor, Çin'in yaşadığı yapısal sorunlar küresel ticarete doğrudan etki yapıyor, yakın coğrafyamızdaki savaş hâli ve siyasi belirsizlikler devam ediyor, sadece beş ay önce Türkiye'de bir darbe girişimi oldu, kararlılıkla mücadele ettiğimiz, ancak yıllardır süren bir terör sorunumuz var. Bütün bu olumsuz tablolara rağmen, küresel ticaretteki gerileme eğilimine rağmen Türkiye, 2015 yılında yüzde 4; kesintisiz 27 çeyrektir büyüdü. 15 Temmuzun etkisiyle 28'inci çeyrekte bir düşüş olsa da bu rakamı şu anda değerlendirmeye almamız çok doğru değil, bundan sonraki 29'uncu çeyrek bizim için çok önemli.

2015'te yıllık yüzde 26 gerileyerek 32,2 milyar dolara düşen cari açık 2016 yılında yüzde 4,9 gerileyerek 23,5 milyar dolara indi, 2016 yılı sonu hedefimiz yüzde 4,3.

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisini küresel gelişmelerden bağımsız düşünmemiz imkânsız. İfade ettiğim verilerle yetinmemiz asla mümkün değil. İthalatta bağımsızlığımızı azaltmaya gayret ediyor, ihracatın büyümeye olan pozitif katkısını sürekli kılmayı hedefliyoruz. Üretimi, ihracatı, yatırımları artırmaya yönelik üretilen politikalarda bunları açıkça görüyoruz. Bu politikaların olumlu neticelerine hep birlikte tanık oluyoruz. Piyasalardaki son dalgalanmalar üzerine Ekonomi Koordinasyon Kurulunun çok güçlü ekonomik tedbirler açıkladığını hep beraber izledik. Eximbank'ın 3,7 milyarlık sermayesinin artırılması, ihracatçıya 250 milyar liralık kredi hacminin Kredi Garanti Fonu tarafından oluşturulması, imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranının yüzde 15 artırılması, 500 bin vatandaşımızın İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlanacak olması, işverenlerimizin 2017 yılı ilk üç aylık primlerinin yılın son üç ayına ötelenmesi, bu tedbirlerden sadece birkaçı.

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu yoktur. Türkiye'ye yönelik küresel bir finansal operasyon vardır. Memnuniyetle görüyoruz ki bu finansal operasyona karşı yerli ve millî bir hareket başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönem, Türkiye'nin farkındalık dönemidir. Yalnızca silahlı terör örgütüne ve FETÖ'ye karşı verilen mücadeleden ibaret bir farkındalık değildir bu; müttefik ve dost bildiğimiz, küresel aktör konumundaki ülkelerin Türkiye'ye karşı nasıl tehditler oluşturduğuna yönelik bir farkındalıktır.

Türkiye ekonomisi, işleyen bir piyasa ekonomisidir. Ekonomi sağlam temeller üzerinde, tasarrufu artıracak teşvikler ve yapısal reformlar bir bir hayata geçirilmekte. Kredi derecelendirme kuruluşları dilediği kadar sipariş rapor yayınlasın, bankacılık sektörümüz güçlü, vatandaşımız ekonomiye ve ülkesine güveniyor, piyasa ekonomisine bağlılık sürüyor ve Türkiye büyüyor.

G20'nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz, Avrupa Birliği ülkelerinden daha hızlı büyüyoruz. Avrupa ülkelerinde büyümede 5'inci sıradayız. Kamu yatırımlarımız reel ekonomiye çeşitli imkânlar ve desteklerle artırılıyor.

2017 yılımız, büyüme esaslı bir bütçe. Bu bütçemizde AR-GE ve inovasyonu güçlü bir şekilde destekleyerek ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yönelik kaynakları artırmayı hedefliyoruz.

Yatırımlara daha fazla kaynağın ayrıldığı 2017 bütçesinin Ekonomi Bakanlığımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Koçer.