Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Enver Paşa ve Talat Paşa'yı "faşist" olarak anmasını kınadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:13/12/2016


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Enver Paşa ve Talat Paşa'yı "faşist" olarak anmasını kınadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Değerli milletvekilleri, kürsüden, Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın adının "faşist" olarak anılmasını kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulduğu gerçeğinden hareket edersek Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun hakiki kahramanlarından olan ve Türk devletinin vereceği millî mücadelenin zeminini hazırlayan Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı ve dahi, onların arkadaşları Mustafa Kemal'i saygıyla anıyor, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı olan bu Mecliste onların adının her zaman saygıyla anılmasını istiyorum.

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)