Konu:Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:12/12/2016


Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eski bir belediye başkanının Alevilere ilişkin bu konuyu gündeme getirmesini, herhangi bir parti gözetmeksizin gündeme getirmemin temel hususu, ülke barışına verdiğim önemdir. Yani, bu, Aleviler, zaten inanç ve öğretileri itibarıyla maalesef doksan yıldır yok sayılmakta, inançları ve öğretilerine ilişkin...

TUFAN KÖSE (Çorum) - Daha evvel daha mı iyilerdi?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ortaklık yaptınız, bakanlık yaptınız; çözseydiniz ya!

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - İnançlarını ileri kuşaklara aktarmasında engeller söz konusu. Bunu aşma çabamızdır. Esas olarak, Alevi inancı ve öğretisinin özgün hâlini ileri kuşaklara aktarma çabası içerisinde olduğumu size belirtmek isterim. Tüm inançlara burada saygımız var ama Alevi inancı ve öğretisinin kurumları olan cemevinin de diğer inanç kurumlarının hukuk düzlemindeki yeriyle aynı statüde olmasını isteyen bir toplumun insanlarıyız.

TUFAN KÖSE (Çorum) - Efendim, doksan yıl önce çok mu iyilerdi, doksan yıl önce?

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Elbette ki konuşmayı değerlendirdiğimizde, sayın belediye başkanı iyi niyetli veya kötü niyetli fakat bu kadar birikim sahibi bir insanın bunu gündeme getirmesini çok anlamlı bulmadığımızı, doğru bulmadığımızı...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Buradan politika yapmak da doğru değil, bunu keşke...

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - ...bir kardeşlik iklimine ihtiyaç olduğunu, Alevilerin en çok da barışa ihtiyaç hisseden, en çok ihtiyaç duyan bir toplum yapısı içerisinde yer aldığını burada belirtmek isterim.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Bakan, bakanlık yaptınız ya, yapsaydınız ya bunları.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Tekrar saygılarımı sunarım.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bakanlık yaptınız, yapsaydınız ya bunları! CHP'yi eleştireceğinize biraz AKP'yi eleştirin!

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Bakanlık yaptığımızda arkadaşlar, anayasal bir gereklilik üzerine yaptığımız bakanlığı burada abartmamak gerekir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Biraz eski ortaklarınızı eleştirin! Eski ortaklarınızı eleştirin!

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Bunda, anayasal bir gereklilik üzerine Hükûmette yer almamızın da haksız bir şekilde eleştirisi vardır.

Tekrar arz ediyorum.