Konu:İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın 433 Sıra Sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 434 Sıra Sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Yedinci Tur Görüşmelerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:12/12/2016


İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın konuşmacı, tabii, biraz önce, dün akşam bir televizyon programında belediye başkanımızın, eski belediye başkanının söylemiş olduğu sözleri biraz da saptırarak bir sataşmada bulundu bize. Aslında, orada, sayın başkan dün akşam bununla ilgili bir özür de yayınladı, bir açıklama da yaptı. Oradaki işin özü, Türkiye'deki, Orta Doğu'daki her türlü mezhep savaşlarına rağmen, her türlü kirli savaşlara rağmen burada bulunan Alevilerin her zaman barışa, demokrasiye, özgürlüğe sahip çıktığını, "İncinsen de incitme." dediğini, Alevilerin Türkiye için bir şans olduğunu, hiçbir zaman şiddete başvurmayacağını, Alevilerin hiçbirisinin katliam yapmadığını, her türlü dışlanmaya rağmen cumhuriyete bağlılıklarını değiştirmediklerini, her zaman zalime karşı mazlumun yanında yer aldıklarını, her zaman nefrete karşı hoşgörünün, savaşa karşı barışın yanında yer aldıklarını ifade etti. Aslında, bunun yanlış anlaşılmasında, biraz da çeşitli organlarda sayın konuşmacı gibi art niyetli arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyoruz.

Tabii, burada HDP'nin geçmiş dönemdeki hastalıklarına da vurgu yapmak istiyorum. HDP, geçtiğimiz dönemde AKP'yle ortaklık yaparken, örneğin Uludere katliamını konuşurken dört dakika elli saniye Dersim'i konuşurdu, on saniye lütfen Uludere'yi konuşurdu. Yine, geçtiğimiz dönemde eğer özel yetkili mahkemeleri eleştirecekse dört dakika elli saniye istiklal mahkemelerini eleştirir, on saniye lütfen özel yetkili mahkemeleri eleştirirdi.

Sayın Bakana söyleyeceğim, eski Bakana söyleyeceğim laf şu: 63'üncü Cumhuriyet Hükûmetinde Bakandınız, Başbakanınızın kim olduğunu hatırlıyor musunuz, bilmiyorum. Bu konuda sizi biraz vicdana ve bu konuda biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin her bireyi her zaman bu konuda mezhepçiliğe karşı çıkmış, her zaman eşit yurttaşlık temelinde savunmuştur.

Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)