Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:12/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Terör, İstanbul'da karanlık ve kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi. Kahpece bomba patlatan insanlık düşmanı katiller masum kardeşlerimizi şehit etti. Tek hedefleri birliğimizi, kardeşliğimizi bozmak, vatanımıza kastedip ülkemizi yok etmek olan uluslararası güçlerin başını çektiği Haçlı zihniyeti ve maşaları, bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. İnsanlıktan nasibini almamışların kahpece saldırıları bu ülkenin kahraman evlatlarını yıldıramayacaktır. Sadece bu kirli tezgâhları kuranlar değil, ihanet taşeronluğu yapan sözde "aydın, siyasetçi, sanatçı ve gazeteci" diye geçinen alçaklar da bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Birlik ve beraberliğimize, omuz omuza dimdik durmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu vesileyle, vatan savunmasında kahramanca hayatını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet duygularımızı sunmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, sanayici ve üreticilerimizin on dört yıllık AK PARTİ iktidarında yapılan icraatları ve atılımları sayesinde güven ve istikrar içinde yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Seçim bölgem olan Denizli bir sanayi şehri olup, tekstilden turizme, mermerden enerjiye birçok alanda ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Geçtiğimiz dönem Meclisimizde yasalaştırdığımız AR-GE reform paketinin yürürlüğe girmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. AR-GE reformuyla birlikte sanayicilerimize ve üreticilerimize sağlanacak olan destek ticari ve teknolojik gücümüzü daha da artıracaktır. AR-GE reform paketinde birçok önemli eylem bulunuyor. Özellikle, 10 tasarım personeli istihdam eden firmaların tasarım merkezi kurabilecek olmasının bir tekstil ve hazır giyim şehri olan Denizli başta olmak üzere, sanayi şehirlerimiz için ayrıca önemli olduğunu belirtmek isterim.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli unsur reel sektörün göstereceği performanstır. İcraatçı ve reformist bir Hükûmet olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayicimizin önündeki yatırım engellerinin kaldırılması ve yerli yatırımların teşvik edilmesi kapsamında Hükûmetimiz üzerine düşen görevi titizlikle yapmaktadır. Hükûmetimiz, ülkemiz açısından stratejik olarak büyük önemi haiz konularda ihtisaslaşmayı teşvik ederek katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliştirmenin yolunu açmıştır.

Bu bağlamda, Denizli'mizde, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve gıda organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmalar yapılmaktadır. Denizli makine imalatı, artık, tekstil ve mermer gibi yeni bir sektör konumuna gelmiştir. Denizli'de üretilen makineler birçok ülkeye ihraç edilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta vurguladığı gibi; üretim tabanlı olmayan hiçbir ekonomi uzun vadede ayakta kalamaz, ülkemizin geleceği için yerli üretim son derece önemlidir.

Değerli milletvekilleri, son olarak ifade etmeliyim ki, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, ülkemizin rekabet gücünü, refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimiyle ilgili, kurumlarımızla ve STK'larla iş birliği içerisinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda önemli çalışmalar yaptığına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, Sayın Bakanımız Faruk Özlü ve tüm Bakanlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum, 2017 bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)