Konu:Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:12/12/2016


Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CELİL GÖÇER (Tokat) - Değerli meslektaşım, elbette doğruları ortaya koyalım. Burada rakamlar hiçbir şekilde yalan söylemez. Tabii ki biz buraya çıkarken bir hazırlıkla geldik, rakamları alarak geldik. Elimizdeki rakamları, hemen konuşmadan önce Sağlık Bakanlığımızın genel müdüründen -ki o genel müdür arkadaşımız da yenidoğan profesörüdür- aldım; tek tek okuyayım, siz bu rakamlara göre bildiğinizi yine söylersiniz, efendim.

2007 yılında bebek ölüm sayısı, tüm haftalar -28 haftayı saymıyoruz- 21.713; 2008'de 19.485, 2009 yılında 17.127, 2010 yılında 13.025, 2011 yılında 12.207, 2012 yılında 12.311, 2013'te 13.148...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - İşte yükselmiş.

CELİL GÖÇER (Devamla) - ...2014'te 13.712...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - İşte yükselmiş, okuduğunuzu anlayın.

CELİL GÖÇER (Devamla) - ...2015'te 13.309.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Gördünüz mü, duydunuz mu?

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Yükselmiş.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Rakamlar budur.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - İşte yükselmiş, 600 bebek ölmüş.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Eğer bebek ölüm haftasını 28 hafta ve üzerinde olarak ayırt ediyor iseniz, orada rakamlar benzer şekilde gösterilmektedir. Yani, rakamları söyledim, takdir yüce heyetindir.

Saygılarımı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)