Konu:Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:3
Tarih:03/10/2012


TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, AKP'nin Hükûmet sırasında oturttuğu kişilere güvenimiz yok, birçoğuna.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bizim de sana güvenimiz yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Hükûmet sırasında oturan kişinin daha önce bir kardeşi tutuklandı Bursa'da ve serbest bırakıldı. Hangi suçtan tutuklandı -yolsuzluktan mı, para aktarmaktan mı- anlaşılmadı.

Bugün, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül hakkında kitap yazan Ergün Poyraz'ın yedi yıldır hâlâ hakkında karar verilmedi.

Şimdi, kızı ile ilgili birkaç yerde söylenti var. Efendim, Acıbadem'deki tıp fakültesindeki kızını usulsüz, Hacettepe İngilizce bölümüne naklettirmiş. Şimdi, kendilerine ait konularda hukuk yok, kanun yok, her keyfîliği yapıyorlar. Böyle bir siyasi iktidar kadrosu olur mu?

"Alevi açılımı" diye bir safsata attı ortaya, aylarca insanları meşgul etti. Sıfır sonuç. Ayrıca da Alevileri devlet kadrolarından yok ettiler. Bütün yeni kamu hizmetine alınmalarda hiç Alevi bir vatandaşı işe almadılar. Bir tane Alevi vatandaş Yüksek Hâkimler Kurulundaydı, Anayasa'yı değiştirdiler, onu oradan attılar. Böyle bir Hükûmete ne soru sorayım?

BAŞKAN - Teşekkürler.