Konu:Mardin Milletvekili Erol Dora'nın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:11/12/2016


Mardin Milletvekili Erol Dora'nın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için Sayın Başkan.

Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "İki partinin kapalı kapılar arkasında yürütmüş olduğu Anayasa çalışmaları Anayasanın ruhuna aykırıdır." ifadesinin üzerine söz almış bulunuyorum parti grubumuz adına. Anayasa'nın yapılmış, olmuş, bitmişliği söz konusu değil. Yapılan teknik bir çalışmanın önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunumu, sonra komisyona havalesi, daha sonra da Genel Kurul süreci var. Yapılacaksa bundan sonra yapılacaktır. Eleştirisi, muhalefeti olan varsa, ortak bir görüşü olan varsa burada birtakım maddeler değişecektir, yeni ilaveler yapılacaktır, tartışma zemini yeni başlamaktadır. Dolayısıyla, parti grubumuz adına "Kapalı kapılar arkasında yapılan çalışmalar." ifadesini reddediyorum. Genel Kurulu da saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ersoy.