Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:11/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Dün gece Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısını da lanetliyorum. Bu terör saldırısı, ülkemizin hedeflerine, bütünlüğüne ve kamu düzenine karşı yapılmış hain bir eylemdir. Ne zaman ülkemizin geleceğine dair umut dolu bir gelişme yaşansa hemen akabinde bu tarz terör olayları maalesef meydana gelmektedir. Terör örgütünün isminin PKK olması, DEAŞ olması veyahut da FETÖ olmasının hiçbir anlamı yoktur; bu, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Terör örgütleri ülkemizin birliğini ve ülkemizin ideallerini hedef alarak bu alçak terör eylemlerini gerçekleştirmektedir.

Biraz önce çok kıymetli milletvekilimiz Sayın Çamlı'nın da ifade ettiği gibi, beyaz adam, artık son çırpınışlarını yaşamaktadır. 15 Temmuzda teröre ve ülkemizin işgal girişimine karşı milletçe nasıl karşı koymuşsak, ondan önce terör örgütünün eylemlerine karşı milletçe birlik ve beraberlik içerisinde nasıl bir duruş sergilemişsek, yine aynı şekilde, ülkemizin bütünlüğü ve birliği için bu terör örgütlerine karşı, terör eylemlerine karşı milletçe hep birlikte karşı duracağız. Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, kimse ülkemizin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacak. Tekrar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, çok önemli bir günde müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Malum olduğu üzere, dün AK PARTİ Grubumuz, Hükûmet sistemi değişikliğini öneren Anayasa önergesini Meclis Başkanımıza sunmuş bulunuyor. Bu değişiklik, Meclisten geçtiği ve inşallah milletimiz tarafından onaylandığı takdirde Türkiye'de yeni ve tarihî bir dönüşüm yaşanacak. Elli yıldır ülkenin gündeminde olan, birçok devlet adamımız tarafından da gündeme getirilen bu sistem değişikliğiyle inanıyoruz ki ülkemiz istikrarlı bir ilerleme ve kalkınma ivmesi kazanacak.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dünyanın yeni yükselen gücüdür ve gün geçtikçe tarihsel mirasına ve coğrafi konumuna yakışır bir biçimde ilerlemektedir. Bu ilerleme, ülkemizin yıllardır özlediği, beklediği istikrarlı ve dirayetli devlet yönetimi ve milletimizin çalışkanlığının bir sonucudur. Son on beş yılda ülkemiz, eşine az rastlanır bir şekilde bir kalkınma hamlesi içine girmiş ve bu hâliyle de dünyaya bir örnek teşkil etmiştir. Türkiye on beş yıllık bu kalkınma ve ilerleme hamlesi boyunca da birçok alanda dev adımlar atmıştır; ekonomide, siyasette, iç ve dış güvenlikte, millî savunma sanayisini kurma çalışmalarında, sağlıkta ve teknolojide hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz.

AK PARTİ iktidarı boyunca en büyük hamlelerin yapıldığı alanlardan birisi de eğitimdir. Kısa süre içerisinde eğitim alanında yapılan dev hamleleri anlatmak mümkün değil fakat şunu söylemekle yetinelim: AK PARTİ iktidarları sayesinde Türkiye'de eğitim, cumhuriyetin en parlak dönemlerinden birisini yaşamaktadır.

Türkiye'nin dünya devletleri arasında hak ettiği yeri alabilmesi için yürüttüğü mücadelede en büyük gücü, tabii ki, genç nüfusudur. Bugün Türkiye'nin genç nüfusu ve hususen de öğrenci sayısı, dünyanın pek çok önde gelen ülkelerinin nüfusundan daha fazladır. Bu genç nüfusu ve öğrencilerimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefinde olan AK PARTİ hükûmetinin gayreti ve başarısı da ortadadır.

Bu bağlamda eğitim alanında önemli kurumlarımızdan birisi de ÖSYM Başkanlığıdır. ÖSYM Başkanlığı, 1974 yılında kurulmuş, daha sonra YÖK'e bağlanmış ve 2011 yılında yapılan düzenlemeyle de idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kamu kurumuna dönüşmüştür. Kanlı ve hain yüzünü net bir biçimde 15 Temmuzda gördüğümüz FETÖ, maalesef, ÖSYM tarafından yürütülen sınavlarda da kirli kumpasların içerisinde olmuştur. Bu örgütün geçmişte yaptığı sahtecilikler, usulsüzlüklerle ilgili olmak üzere yargı şu anda devrededir ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır ve usulsüz yollardan hak elde edenlerden bunun hesabı milletçe sorulacaktır. Soru çalarak, kopyacılıkla ve usulsüz bir biçimde eğitim kurumlarına ve kamu kurumlarına yerleşenler tek tek tespit edilecektir. Bundan sonra da bu tür bir organize suç şebekelerinin usulsüzlüklerine karşı gereken tedbirler her bakımından alınacaktır.

Şu anda ÖSYM, çalışan personelden teknik altyapıya kadar yüzde 95 oranında yasal düzenlemelerle yenilenmiştir ve yenilenmeye de devam etmektedir. Sınav güvenliği bakımından soruların yazılma sürecinden baskısına, salonlara gönderilmesinden okunmasına ve değerlendirilmesine kadar şu anda risk unsuru taşıyan bir husus bulunmamaktadır.

Bu vesileyle Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyor, 2017 bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazel.