Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:11/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA SAİT YÜCE (Isparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubu adına 2017 Yükseköğretim Kurulu bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım.

Öncelikle, doğumuyla kainatı ve âlemleri şenlendiren, getirdiği nurla insanlığı aydınlatan âlemlerin efendisi, en büyük öğretmen ve önder rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV)'in veladeti gecesi münasebetiyle milletimizin ve İslam âleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederim.

Bu arada, milletimizi derin acılara gark eden elim hadiseyi şiddetle kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti yenemeyecek ve bu ülkeye diz çöktüremeyecekler. Hadisi şeriflerde ifade edildiği gibi evet, şehitler, dünya hayatlarını Hak yolunda feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemali kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlemi Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar, yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemali saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar ama bunu yapanlar hem dünyada hem ahirette en ağır cezayı çekecekler. "Zalimler için yaşasın cehennem!" diyoruz.

Bütçemizin üniversitelerimize, milletimize, gençlerimize, öğretim görevlilerimize ve tüm eğitim ve öğretim camiasına hayırlar getirmesini diliyorum. AK PARTİ iktidarı olarak, eğitim ve öğretime öncelik verilmesi sonucunda yükseköğretim alanında önemli icraatlar yaptık. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörüyle mümkün olabilecektir.

Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte, özellikle 2000'li yılları başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, yeni teknolojiler, çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği gibi konularda gelişmeler sağlanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarımız daha şeffaf, nitelikli, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaya başlamıştır. Bugün itibarıyla 111'i devlet, 63'ü vakıf yükseköğretim kurumu ve 7'si vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 181 yükseköğrenim kurumumuz mevcut olup öğrenci sayımız 7 milyon 300 bine ulaşmıştır.

Geçtiğimiz yıl yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesinin sağlanması, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Üniversitelerimizin performansının artırılması, kendi aralarında uzmanlaşması, bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler, üniversitelerin bulunduğu bölgeye de yansıyacaktır elbette.

İktidarımız döneminde üniversitelerimizin yapısal değişikliği yolundaki gayretlerini destekliyor ve ödeneklerini yeteri kadar artırmaya çalışıyoruz. Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 5 üniversite belirlenmiştir. Bu üniversitelerimizin performansının diğerlerinin performansını doğrudan etkilemesiyle, bu projeyle bölgesel kalkınmanın sağlanmasında büyük yarar sağlanacaktır.

Bu kapsamda, YÖK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan en önemli girişimler, Kalite Kurulunun oluşturulması ve misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmadır. Oluşturulan yönetmelik kapsamında çıktı süreçlerinin kontrolü ve bu süreçlerin yönetimi esas alınmış; YÖK'ün bir birimi değil, YÖK'le ilişkili ama ona bağımlı olmayan, ilgili paydaşların üye olarak yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuş, faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan gelişmiş üniversiteleriyle iş birliği yansımaları desteklenmektedir.

Bu arada yurt dışındaki yetişmiş insan gücünün ülkemize dönüşünü hızlandıracak yeni politikalar geliştirilmiştir. Ayrıca, üniversitelerimiz, "bilimsel özgürlük" adı altında terörü ve teröristi övenlerin zemini değil, bilimin, irfanın, hikmetin, adaletin ve hakikatin savunulduğu ve öğretildiği yerler olacaktır. Merhum Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri "Mekteplerde ahlak dersleri vermek yetmez, icracıların da birer ahlak kahramanı olması gerekir." demiştir.

Kadim medeniyetimiz ve kültürümüzün temeli fazilete, erdeme dayalıdır. Bu zenginliğimizi eğitimli, kültürlü, münevver, vatanperver, tarih şuuruna sahip bireyler yetiştirme adına bu istikamette gayretler gösteren başta YÖK Başkanımıza ve kadrosuna, üniversite camiamıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Tekrar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar dilerken kahraman polis teşkilatımıza ve milletimize sabırlar diliyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yüce.