Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

"Kaç adet fabrika yaptınız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Kamu olarak biz fabrika yapmıyoruz ama özel kesimi destekliyoruz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Kaç tane sattınız?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - 2015 yılında özel kesimin 114 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusu; bu yıl içinse aşağı yukarı 100 milyar dolar civarında bir özel kesim yatırımı bekliyoruz. Tabii, aşağı yukarı 35 milyar dolar civarında da bizim kamu yatırımımız söz konusu.

İkinci husus, bu kalkınma ajanslarına yönelik. Biliyorsunuz, 26 kalkınma ajansımız var. Bu 26 kalkınma ajansından 11 kalkınma ajansının genel sekreteri görevlerinden alınmıştır ve bunlardan 10 tanesi atılmıştır, görevden tamamıyla uzaklaştırılmıştır. Personel olaraksa 168 personelin görevine son verilmiş, 7 personel ise açığa alınmıştır. Kalkınma ajanslarıyla ilgili olarak bugüne kadar vermiş olduğu desteklere yönelik olaraksa İçişleri Bakanlığı müfettişlerimiz, bugüne kadar verilen tüm destekleri kapsayacak şekilde bütün kalkınma ajanslarımızın denetimine başlamıştır. Bu denetim sonucunda daha net bir resim ortaya çıkacaktır. Eğer usulsüz destek sağlayanlar varsa elbette, yargı önünde bunların her birisi teker teker hesap vermek zorunda olacaklardır.

Niğde'de bir şirketin zor durumda olduğu ifade edildi. Dün Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu 250 milyarlık yeni kredi hacmi yaratılacağı ifade edildi biliyorsunuz. Özellikle, bankaların kredi vermesinde Kredi Garanti Fonu mekanizması kullanılacak. Bu çerçevede tekrar başvuru yapabilir bankalarımıza. Çünkü, bankalarımızın vermiş olduğu kredilere belirli bir orana kadar Kredi Garanti Fonu'muz destek sağlayacak.

Bir başka soru, Ulukışla içme suyuna yönelik olarak. Bununla ilgili iki gün önce Orman ve Su İşleri Bakanımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Ulukışla'nın içme suyunu sağlayacağız, bu konuda herhangi bir tereddüt hasıl olmasın. Ancak, tabii Şekerpınar'a 60 kilometre, daha kolay yoldan yapılabilir mi, buna bakıyor arkadaşlarımız, çalışıyorlar. Eğer mümkün olmazsa 60 kilometre mesafeden suyu getireceğiz.

Bir başka soru, bu havza bazlı destekler konusu. Bildiğiniz gibi bu havzalar oluşturulurken hububata yönelik bir destek mekanizması oluşturuldu. Narenciye DFİF kapsamında desteklenmektedir. Yine, 2017 yılında da bu çerçevede bir destek mekanizması oluşturulacaktır.

Bir başka önemli husus, özellikle narenciye ihracatçılarının alacağına yönelik. Evet, Akdeniz İhracatçılar Birliğinin 91 milyon liralık bir alacağı var, önümüzdeki hafta bu alacak da tamamıyla ödenmiş olacak. Dolayısıyla, ihracatçımıza yönelik herhangi bir borç da söz konusu olmayacak.

Teşekkür ediyorum.