Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Arkadaşlarımızın, özellikle biraz önce söz alan arkadaşımızın bizden önceki dönemde yatırımların büyümeye katkısı ile bizim dönemimizdeki yatırımların büyümeye katkısına bir bakmasını tavsiye ederim, birinci husus bu.

ERHAN USTA (Samsun) - Onları hep yapıyor arkadaşlar.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - İkinci husus şu: Şimdi, 2002 yılı dönemini hatırlayınız -şöyle bir benzetme yapayım, belki uygun olmayabilir- orta ölçekli bir bakkal dükkânı düşünün ve bunun alışverişini düşünün; bugünkü Türkiye'yi bir AVM'de çalışan büyük bir hipermarketin çalışması gibi düşünün.

ERHAN USTA (Samsun) - Hakikaten güzel örnek oldu.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Aradaki fark budur değerli arkadaşlar, aradaki fark budur.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Tam oturdu Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Ben o rakamlara girmek istemiyorum.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - İşine geldi mi oransal, işine geldi mi...

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Tüm rakamlar burada var ama şu bile ifade edildi, öğretmenin maaşından bahsedildi ve yeterli düzeyde kaynak aktarılmadığından memura maaş sağlanmadığından bahsedildi.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Bakan, buraya anlat, buraya anlat.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Soruyorum size: Net asgari ücreti yüzde 120'nin üzerinde artıran başka bir ülke var mı Türkiye dışında?

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Biz demeseydik onu da yapmayacaktınız.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ya, yapma ya! Sayın Bakan, yapma Allah aşkına bunu ya!

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Cumhuriyet Halk Partisinin sayesinde oldu, biliyor musun Sayın Bakan?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Yine soruyorum size: Net memur maaşını...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ya, yapma ya! Günah yani günah, vallahi günah.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - ...net reel memur maaşını yüzde 61 reel olarak artıran başka bir ülke var mı Türkiye dışında?

ATİLA SERTEL (İzmir) - Günah ya.

MUSA ÇAM (İzmir) - Biz 1.500 lira demeseydik yapmayacaktınız. 1.500 lira dedik de yaptınız.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Bunları görmezden gelmek son derece yanlış diye düşünüyorum ve ben şunu ifade ediyorum...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Yazık günah ya. Bu asgari ücret geçindirir mi aileyi Sayın Bakan?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Özellikle Kalkınma Bakanlığının makro düzeyde ne tür çalışmalar yaptığını Sayın Usta bizatihi kendisi çok iyi bilir.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Bu asgari ücret bir aileyi geçindirir mi Sayın Bakan?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Makro düzeyde de bu çalışmaları yürüttüğümüzü bilir. Onun için, bunlara teker teker girmek istemedim...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Girsen çıkamazsın Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - ...ama isterse tabii ki bunları, neler yaptığımızı kendisine de aktarabiliriz.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.