Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL YILDIZ (Şanlıurfa) - Teşekkür ederim Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 Yılı Bütçe Tasarısı'nın GAP Bölge Kalkınma İdaresi bütçesiyle ilgili grubum adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölgenin potansiyelini refaha dönüştürerek ülkemiz ekonomisine ve bölgede yaşayan insanlarımızın yaşam koşullarına somut katkı sağlayan kapsamlı bir bölgesel gelişme programıdır. Entegre niteliğiyle GAP sadece barajları, hidroelektrik santralleri, sulama yapıları gibi fiziksel yatırımlarla sınırlı kalmayıp bunların yanında tarımsal gelişme, sanayi, kentsel ve kırsal altyapı, haberleşme, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetler gibi sosyoekonomik sektörlerin geliştirilmesine yönelik yatırım ve etkinlikleri de içermektedir. Sulama, arazi toplulaştırması, enerji üretimi ve temel altyapı yatırımlarında çok büyük ilerlemeler kaydedilmiş, bölgenin kalkınma hamlesine temel teşkil edecek gelişmeler yaşanmıştır. Yeni GAP Eylem Planı'yla ekonomik kalkınmanın olduğu, sosyal gelişmenin güçlendiği, şehirlerde yaşanabilirliğin arttığı, altyapı ve kurumsal kapasitenin geliştiği görülmektedir. GAP'taki sulanabilir arazi miktarımız -yaklaşık 18 milyon dönüm arazi- 1 milyon 800 bin hektardır. Şanlıurfa ilimize baktığımızda, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı'yla birlikte 7 milyon 640 bin dönüm arazi sulamaya hazır hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Şu anda Şanlıurfa ilimizde yaklaşık 3,5 milyon dönüm arazi sulanmaktadır. 2017 ile 2019 yılları arasında 1 milyon 800 bin dönüm arazi sulamaya açılacaktır.

Suruç Ovası 1970'li, 1980'li yıllara kadar Türkiye'nin en iyi pamuğunu üreten ovamızdı. Ne yazık ki 1980'li yıllardan sonra yer altı sularının çekilmesiyle birlikte Suruç Ovası susuz kaldı. Suruç Ovası, burnunun dibinde Atatürk Barajı olmasına rağmen -susuzluktan kıvranarak- bırakın sulama suyunu bulmayı, içecek su bulamıyordu. Dönemin siyasi partileri Urfa'ya veya Suruç'a her geldiğinde Suruçlular toplanır, siyasi partilerden Suruç Sulama Projesi için yardım isterlerdi. Siyasi partiler, her dönem, Suruç'a su getireceklerini vadedip gittikten sonra bir daha -Suruç'u hatırlamamak üzere- arkalarını dönmediler. Hatta, bir seçim öncesi Suruç'un girişine su boruları kondu ve seçimden sonra su borularını alıp götürdüler. Hâlbuki insanlar artık inanmak istiyorlardı. O su borularıyla suyun gelemeyeceğini bilmelerine rağmen, bir umut ışığı bekliyorlardı. Seçimler bittikten sonra Suruçlu kardeşlerimiz mevsimlik işçi olarak ya Suruç'tan göç ediyordu ya da Çukurova'ya, Anadolu'ya, Karadeniz'e, Ege'ye mevsimlik işçi olarak kamyon arkalarında bir umut yolculuğu başlıyordu; bazıları Suruç'a geri dönebiliyordu mevsimlik işçilik bittikten sonra, bazıları yollarda hayatını kaybediyordu. Bu, Suruç'un kaderi değildi, elbet bir gün bir lider bu ülkeye gelecekti, Suruçluların sesine kulak verecekti. İmanlı, dürüst, liyakatli bir lider Türkiye'ye, bu ülkeye geldi. Bu lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Sayın Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa ziyaretinde Suruçlular yolu kapattılar. Cumhurbaşkanımız, liderimiz bez parçaya yazılı "su" yazısını gördüğünde otobüsü durduruyor ve Suruçluları orda dinliyor. Suruçluların su isteğini Cumhurbaşkanımız hayretler içerisinde "Burnunuzun dibinde su olmasına rağmen nasıl buraya su gelmez!" deyip, "Siz merak etmeyin, ben Ankara'ya döndüğümde ilk işim Suruç'a su getirmektir." deyip, Ankara'ya geldiğinde derhâl Suruç Sulama Projesi'nin dosyasını isteyip, talimat veriyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Süleyman Demirel'i de rahmetle an, onun da emeği var o suya.

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Bu bizim eserimizdir. Yıllarca suya hasret olan topraklar suyla buluşuyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Devasa, dünyanın 5'inci, ülkemizin en büyük sulama tüneli yapıldı Suruç için.

ATİLA SERTEL (İzmir) - GAP'ı unutma, GAP'ı.

MUSA ÇAM (İzmir) - Biz Cevheri'yi biliriz, başka bilmeyiz; biz Cevheri'yi tanırız.

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Suruçlu kardeşlerimiz artık kendi topraklarını ekmeye başladılar.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Barajı kim yaptı barajı, onu da söyle?

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Bu insanların gözlerindeki mutluluğu, sanırım, siz göremiyorsunuz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Barajı kimin yaptığını da söyle.

MUSA ÇAM (İzmir) - Biz Cevheri'yi tanırız, başka birini tanımayız, Cevheri'yi tanırız biz.

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Suruç'ta suya hasret topraklar suyla buluştu ve Suruçlular beyaz altını artık kendisi üretiyor, bu ülkeye katkı sağlıyorlar.

MUSA ÇAM (İzmir) - Urfa'da Necmettin Cevheri'yi biliriz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Barajı kim yaptı barajı, onu da söylesene? Niye söylemiyorsun barajı kimin yaptığını?

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Yaklaşık 190 bin insana istihdam sağlayan bu proje, hayata geçirilmiştir.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - O barajı kim yaptı, onu da mı Cumhurbaşkanı yaptı?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sen emek veren herkese teşekkür et.

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Bütçeye ayırdığınız her kuruşun hayat olarak insanlara döneceğini bilmenizi isterim.

MUSA ÇAM (İzmir) - Onda Necmettin Cevheri'nin imzası var, başka kimsenin yok.

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sen eskilere de teşekkür et, eskilere.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Demirel'e teşekkür et, Demirel'e.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldız.