Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Kalkınma Bakanlığı bütçesi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kalkınmayı, insanın mutlu ve müreffeh yaşaması için yapılan faaliyetlerin tümü diye tanımlamak mümkün ve ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirmek, gelişmiş, çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmak çalışmalarıdır.

Ülkemiz, geçmiş yıllarda, diğer ülkelerle arasındaki mesafeyi kapatmaya ve bu alanda var olan problemini çözmeye cumhuriyetten önce de çalışmış, ancak, cumhuriyetle birlikte, uzun süren savaşların yorgunluğuna rağmen, önemli adımları atma imkânı bulmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1933) özel teşebbüse dayalı liberal bir ekonomik politika izlenmiştir. 1933 yılında devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçilmiş, 1950'lerde dışa açılma ve karma ekonomik model uygulanmış, 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıyla, planlı kalkınma, beş yıllık kalkınma planlarına geçilmiştir. 2011 yılında çıkarılan 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; niçin kalkınmalıyız? Mutlu, müreffeh bir toplum olarak yaşamak, diğer insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı korumak, kısacası, insan onuruna yaraşır bir şekilde bu ülkede, bu coğrafyada hayatımızı sürdürmek için kalkınmalıyız.

Değerli milletvekilleri, kalkınmaya etki eden faktörler vardır. Bu faktörler, kısaca sıralamak mümkünse; başta coğrafyamızdır. Coğrafyamızın dayattığı olumsuz şartlar ortada. Bölgemizde yaşanan işgaller, savaşlar, iç ve dışta saldıran terör örgütleri elbette ki kalkınma serüvenimiz üzerinde olumsuz yükler oluşturuyor. Sadece PKK bölücü terörünün ülkemize maliyeti yüzlerce milyar lira, Suriyeli kardeşlerimizin göçü, bütün bunlar kalkınmamız üzerinde ağır yük.

İkinci etken, doğal kaynaklarımız. Elbette ülkemizin çok kolay üretilebilecek petrol gibi, doğal gaz gibi zengin kaynakları yok. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz var ama gayret istiyor ve çalışmak istiyor. AK PARTİ iktidarında yerli kaynaklara ulaşma gayretlerimiz başarılı bir şekilde devam etti ve devam edecek.

Üçüncü değerimiz ise kalkınma üzerinde etkili olan, insan kaynağımız, aslında en baştaki değerimiz. Hamdolsun, 80 milyona ulaşan nüfusumuz var ve nüfusumuz önemli oranda gençlerden oluşmaktadır. Eğitim sistemimiz bilgi üreten, teknoloji üreten insanlar yetiştirmeye uygun hâle gelmeli ve gelmesi için gereken her şeyi yapmalıyız ve yapıyoruz. Eğitimin bütçedeki payı bunun en güçlü delilidir.

Sayın milletvekilleri, kalkınmayı etkileyen dördüncü önemli husus ise yönetim sistemimizdir. Maalesef, darbelerle sürekli kesintiye uğrayan bir demokrasi, vesayet sistemi, altmış yılda 7 darbe ve 1 darbe teşebbüsü... Elhamdülillah, milletimiz, lideri önderliğinde, bütün siyasi partileriyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bu hain FETÖ darbe teşebbüsünü akamete uğrattı. Elbette her darbe ülkenin kalkınmasına büyük bir engel oluşturmuş, bulunduğu yerden geriye doğru itmiştir. Ama şimdi bunu ortadan kaldırma imkânı doğmuştur. Darbe dönemlerinin hibrit sistemi şimdi kalkacak, mevcut bozuk düzen, bozuk sistem milletimizin özgür iradesiyle başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşecek ve milletimizin gerçeklerine, ihtiyacına en uygun şekilde yeni yasal duruma kavuşacaktır. Bu sistem değişikliği ülkenin kalkınmasında arzulanan ivmeyi kazandıracak.

Değerli milletvekilleri, kalkınma, sadece ekonomi değildir, çevre boyutu, sosyal boyutu vardır ve insan odaklı olmak durumundadır. AK PARTİ iktidarı daha yola çıkarken "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla yola çıkmıştır ve bizim kalkınmamız insan odaklıdır. Bölgesel dengeler arasındaki farklılığı da ortadan kaldıracak hamlelerimiz devam ediyor.

Bütçemiz milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Demircan.