Konu:433 Sıra Sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 434 Sıra Sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Dördüncü Tur Görüşmelerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasında İfade Ettiği Bazı Konularla İlgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Kararını Sosyal Medya Hesabında Paylaştığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dördüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında ifade ettiği bazı konularla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını sosyal medya hesabında paylaştığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önceki konuşmamda, yargı belgelerine dair olarak, kürsüde ne yazık ki bu iktidar döneminde hayat kadınlarının rüşvet olduğunu anlatmak durumunda kaldım ve benim bu sözlerim karşılığında da iktidar partisi sözcüsü ve milletvekilleri "iftira" demişti.

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/113 dosya no.lu, 2013/157 karar no.lu belgesini az evvel sosyal medya hesabına koydum. Ben, bu milletvekillerinin bu karara bakmasını ve bundan sonra da bilmedikleri konularda başka insanlara "müfteri" dememelerini rica ediyorum.

Saygılarımla arz ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.