Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:08/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - İki tane soru vardı, bir tanesi Niğde Bor konusu. GES'le ilgiliydi soru zannediyorum. Bu çerçevede, biz GES ihalelerinin ilkini Konya Karapınar'da yaptık.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Yok, Enerji İhtisas Bölgesi Sayın Bakan.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Enerji ihtisas bölgesi içerisinde, Niğde Bor'da ilk değerlendirilen husus, güneş enerjisi potansiyelinin hayata geçirilmesi. Bununla ilgili olarak Türkiye'deki ilkini Konya Karapınar'da başlattık, ilk çeyrek içerisinde bu tamamlandıktan sonra, ikinci ihaleyi 2017'nin ikinci yarıyılında inşallah yapacağız. Niğde Bor da bunlardan bir tanesi. Tüm Türkiye haritası içerisinde en verimli, yani üç altyapı kriteri içerisinde en verimli hangi il çıkarsa ki Niğde Bor kapasitesi itibarıyla çok ciddi, inşallah, ikinci ihaleyi de Niğde Bor'da yapacağız.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İnşallah.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Taşkömürü konusu, yerli, millî enerji konusu noktasında çok önemli. Türkiye'nin zaten kısıtlı linyit, düşük kalorili kömür kaynakları içerisinde taşkömürünün çok daha fazla ve yoğun bir şekilde kullanılması bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi.

Bu çerçevede, Zonguldak'ın dönüşümünde çok önemli bir yere sahip. Tabii, burada, on yıllardır süregelen, maalesef, farklı paydaşların uyguladığı yanlış stratejilerin ortaya koyduğu olumsuz bir resim var, inşallah, tüm paydaşlarla 2017 içerisinde bunu tamamlayıp, güzel, pozitif bir dönüşümü hayata geçireceğiz ve daha fazla Zonguldak'ın taşkömüründen daha güvenli, daha fazla istihdamı da öncelikleyerek ve üretim kapasitesinin daha da artırıldığı bir modelle -ismini tanımlamıyorum- inşallah hayata geçireceğiz.

Teşekkür ederim.