Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:08/12/2016


Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Usta biraz önce bankacılık sektörünün gerçekten çok güçlü bir yapısı olduğunu, bu noktaya gelmesinde AK PARTİ iktidarından önceki dönemde yapılan reformların da bunda önemli ve belirleyici olduğunu, bunun da söylenmesi gerektiğini ifade etti.

2002 yılının sonunda AK PARTİ hükûmetleri devraldığında kamu bankalarının takibe dönüşüm oranı ortalama olarak yüzde 24'ün üzerindeydi Sayın Usta, siz de biliyorsunuz; hatta Halk Bankasında bu oran -yanlış hatırlamıyorsam- yüzde 40'ın üzerindeydi. Yani uluslararası alanda normal takibe dönüşüm oranı yüzde 3,5-4 civarındadır. Devraldığımızda kamu bankalarında yüzde 24 olan takibe dönüşüm oranı yani batak oranı -öyle söyleyelim- yani AK PARTİ iktidarlarının yönetimi döneminin sonunda bugüne geldiğimizde ortalama olarak yüzde 3,5 civarındadır. Bu, çok önemli bir gelişmedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz, mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayrıca, elbette, düzenlemeler önemli, regülasyonlar önemli, onların önemsiz olduğunu söylememiz kesinlikle söz konusu değil, orada ciddi kararlar alındı. Ancak, yine daha önceki dönemde çok kısa -yani, bir spekülasyon yapmak amacıyla söylemiyorum bunları, bir tartışma alanı ama bir vakıa olarak ifade etmeye çalışıyorum- zaman dilimi içerisinde, dört ya da beş yıllık zaman dilimi içerisinde, geçmiş dönemde kamu bankalarında bu şekilde inanılmaz bir batak oranı ortaya çıkarıldı, âdeta mali yapıları tamamen çöktü. Demek istediğim şu: Elbette, kurallar önemlidir, yapılan düzenlemelerin yerinde olması son derece önemlidir ama esas olan yönetimdir yani uygulamadır, yönetimdir. Eğer burada yanlış yapılırsa, yanlış kararlar uygulanırsa, yanlış şekilde uygulanırsa sonunda kamu bankalarının ve bankacılık sisteminin ne hâle geldiği görülüyor. Dolayısıyla, on dört yıllık uygulama döneminin sonu ise gerçekten parlak bir sondur, başarılıdır ve parlaktır; yüzde 24 olan oran 3,5'a düşürülmüştür, normalleştirilmiştir, kurtarılmıştır, güçlendirilmiştir.