Konu:Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:07/12/2016


Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Laf atmayacağına söz versin önce.

MUSA ÇAM (İzmir) - Adalarla ilgili, adalarla ilgili...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ama...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Benim bütün müktesebatım Batı Trakya ve Balkanlardır, değerli kardeşlerim.

BAŞKAN - Geçti, geçti, artık geçti, lütfen...

Bundan sonra müsaade etmeyeceğim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Görsün bakalım. Görelim nasıl oluyormuş.

MUSA ÇAM (İzmir) - Adalarla ilgili, adalarla ilgili...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, yeniden mi...

BAŞKAN - O zaman süreyi yeniden başlatıyorum.

Buyurun Sayın Çavuşoğlu.

MUSA ÇAM (İzmir) - Adalarla ilgili ne diyeceksin, onu söyle.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir görelim bakalım nasıl konuşacaksın, bir görelim.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği konusunda azınlık kurumları dava açmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kurumlar lehinde karar vermiştir. (CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

MUSA ÇAM (İzmir) - Gümülcine'yle ilgili ne söyleyeceksin?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir şey söyleyeceğim, önce bir söz ver. Önce bir söz ver, laf atmayacağına söz ver önce, söz ver önce.

MUSA ÇAM (İzmir) - Adalarla, Gümülcine'yle ilgili...

BAŞKAN - Sordunuz, cevabını tahammülle dinleyiniz. Demokrasi dediğiniz tahammül rejimidir, niye tahammül etmiyorsunuz? Cevabı hoşunuza gitmiyor mu yoksa?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir sene boyunca laf atıyorsun bize.

MUSA ÇAM (İzmir) - Adalarla ilgili, Gümülcine'yle ilgili ne diyeceksin?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Benim Sayın Köprülü'ye önerim: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına söylesin, hep Türkiye aleyhindeki Avrupa Birliği kararlarına burada omuz vermek yerine, azınlık konusunda verilen kararlar için de Avrupa Birliğine bir şey söylesin, şu ana kadar söylemiş değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ektiğini biçiyorsun, ektiğini, bugüne kadar ektiğini biçiyorsun.

MUSA ÇAM (İzmir) - Lozan'la ilgili ne diyeceksin?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bir ikincisi: Adalar mevzusu, Lozan'la ilgili bir mevzu değildir. Adalar mevzusu, 1945 tarihinden sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme gelmiş bir konudur.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle bir şey yok, seni dinlemek zorunda değiliz burada. Bütün bir sene buradan laf atıyorsun.

MUSA ÇAM (İzmir) - Öyle değil, hiç öyle değil! Söylediklerin hiç doğru değil, söylediklerin doğru değil Hakan.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir sene boyunca buradan laf atıyorsun. Söylediklerin doğru değil, gerçeği söylemiyorsun, asla ve asla söylemiyorsun, asla ve asla doğruyu söylemiyorsun.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1947 tarihinde Paris Konferansı toplanacağı zaman İngiltere, Türk Dışişleri yetkililerinden -ki bunu Feridun Cemal Erkin hatıratında anlatıyor- Türkiye'nin bu müzakerelere bir delegasyon göndermesini istemiştir. (CHP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Asla ve asla gerçeği söylemiyorsun. Bize oradan laf atmaktan başka bildiğin hiçbir şey yok, hiçbir şey yok senin başka bildiğin. Sen utanmaz bir adamsın, orada oturup laf atıyorsun! Kimse seni dinlemek zorunda değil.

MUSA ÇAM (İzmir) - Söylediklerin hiç doğru değil.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz asla asla seni dinlemiyoruz, oradan laf atıyorsun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sizler millet adına milletin sorunlarını takip ediyorsunuz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bunu kabul etmeyince bu defa İngiltere, büyükelçisi marifetiyle hiç olmazsa bir gözlemci göndermesini istemiştir, bu da kabul edilmemiştir. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MUSA ÇAM (İzmir) - Hayır, hiç doğru değil.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Asla ve asla doğru değil.

BAŞKAN - Bağırmakla, çağırmakla...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bakınız, adalar konusu bu şekilde gündeme gelmektedir. Feridun Cemal Erkin ne diyor? (CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

MUSA ÇAM (İzmir) - Hayır, hiç doğru değil!

BAŞKAN - ...sıra kapaklarına vurmakla bu iş olmaz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "Konferans münasebetiyle, ben Genel Sekreter sıfatıyla..."

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Anlattıkların doğru değil, anlattıkların!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Hükûmetten toplantıya katılmak hususunda veya hiç değilse adalar konusunda müttefikler nezdinde teşebbüste bulunulup bulunulmayacağını sordum..."

MUSA ÇAM (İzmir) - Hakan, söz ver, söz. Hakan, söz ver, bir daha müdahale etmeyeceğine söz ver.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Hükûmet konuyu görüştü ve savaşa katılmadığımız için..."

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hakan, laf atmayacağına söz ver! Bir daha laf atmayacağına söz ver oradan!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...hiçbir istekte bulunulmaması hususunda bana talimat verdi." (CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Asla ve asla olmaz! Böyle bir şey olmaz ya!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Bu arada bu görüşün isabet derecesini tartışma konusu yapmak istemiyorum..." diyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Hakan, laf atmayacağına söz ver.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Hiç şüphesiz bu emre riayet edilecekti ancak..."

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Devamlı laf atıyorsun oradan. Biz seni asla dinlemiyoruz bu yüzden! Laf atmayacaksın oradan, laf atmayacaksın.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Kimse seni dinlemez.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...adaların ani kaderi karşısında bir hüzne kapılmamak da imkân dâhilinde değildir." diyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Laf atmayacağına söz ver.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Arkadaşlar, durum bu. Siz, bugün, yerli yersiz, gerçekle ilgisi olmayan bazı hususları burada söylerken camdan evde oturuyorsunuz diyorum.

MUSA ÇAM (İzmir) - Laf atmayacağına söz ver Hakan!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Başkasının evine taş atmayınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Birleşime otuz dakika ara veriyorum.