Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:07/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HACI OSMAN AKGÜL (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçesi üzerinde grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, El Bab'da şehit olan askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şifalar diliyorum.

Ülkemiz sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan bir konumdadır. Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı neden olduğu maddi ve manevi kayıplar, afet yönetiminin ve afet sonrasında koordinasyonun ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde üzerine hassasiyetle eğildiği konulardan birisi de afet yönetimiydi. Bu sebeple, günümüzde önemli çalışmalara imza atan, mazlumlara umut olan AFAD, 2009 yılında yüce Meclisimiz tarafından hazırlanan 5902 sayılı Kanun'la resmen çalışmalarına başlamıştır. Afetlere dirençli toplum oluşturma misyonuyla çalışmalarını sürdüren AFAD, ülkemizin geçmiş deneyimlerini de göz önünde bulundurarak kaynaklarının çoğunu afet anı ve sonrasına harcayan kriz yönetimi anlayışı yerine, kaynaklarını afet öncesine odaklayan yani hazırlık ve risklerin azaltılmasına öncelik veren risk yönetimi anlayışını ön planda tutmuştur.

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdüren AFAD, şu an itibarıyla 784 adet gözlem istasyonuyla Avrupa'da 2'nci sırada gözlem istasyonu işleten kurum hâlindedir. Bunun yanı sıra, toplumun tüm katmanlarını afet hazırlığı düzeyinin artırılması için başlatılan Afete Hazır Türkiye Projesi'yle 6 buçuk milyonu aşkın vatandaşımız afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmiştir. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi, Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi, Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi, Mekânsal Bilgi Sistemi, sıfırıncı dakikadan itibaren tüm müdahale aşamalarının yönetilebileceği Olay Komuta Sistemi gibi hayati derecede öneme sahip projeler geliştirilmiş ve hizmete hazır hâle getirilmiştir.

Yakın dönemde yaşadığımız acı hadiselerden birisi de Van depremidir. Deprem gerçekleşir gerçekleşmez bölgeye intikal eden AFAD ekipleri önemli çalışmalara imza atmış, profesyonel destek sayesinde yaraların kısa sürede sarılmasını sağlamıştır. Deprem sonrasında 200 bin afetzede ağırlanmış, depremin otuz dokuzuncu gününde temeli atılan 17 binden fazla kalıcı konut afetin birinci yıl dönümünde sahiplerine teslim edilmiştir. 1999 Düzce depreminde yıkıntıların altında kalan bir devletten, bugün, ülke içinde ve dünyada yaşanan tüm afetlere, krizlere anında müdahale edebilen bir devlet hâline geldik. Ülkemizin veya dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek deprem, sel, çığ, heyelan, yangın veya insani kriz durumlarında süratle harekete geçebilen, sistemli hareket edebilen bir kurumumuzun olması bizlere önce güven, sonra gurur vermektedir.

2011 yılında başlayan bu insanlık dramı nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye ve dünyaya yönelik göç hareketleri ülkemizde AFAD'ın koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye, insanlığın gereği olarak Suriyeli kardeşlerimize açık kapı politikası uygulamış ve geçici koruma sağlamaktadır. Ülkemizde toplam 2 milyon 758 bin 409 Suriyeli mülteci bulunmaktadır. AFAD'ın kurduğu ve yönettiği barınma merkezleri sadece barınmaya değil, insanların tüm fiziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarına yönelik dinamik merkezler olarak insanlığa hizmet etmektedir. Mazlumların eli, suskunların dili olan ülkemiz Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için 12 milyar doları aşkın bir kaynak harcamıştır.

AFAD, afet dışında kriz dönemlerinde de önemli görevler üstlenmiştir. Libya ve Mısır'da yaşanan iç karışıklık sonucunda bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ve mağdurların tahliyesi özel operasyonlarla sağlanmıştır. Libya'da patlak veren iç savaş sonrası 25 bin kişi ülkemize getirilerek tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir tahliye operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yine, Mısır'da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle 3.295 kişi bölgeden tahliye edilmiştir. Türkiye artık yardım bekleyen, alan el değil; yardımı beklenen, istenen konumuna gelmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HACI OSMAN AKGÜL (Devamla) - Türkiye'nin ortak gücü AFAD, 5 kıtada deprem, sel, kıtlık, kuraklık, yangın, iç karışıklık ve benzeri nedenlerle hizmetlerini yürütmektedir.

2017 bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akgül.