Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:06/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sorular kısmında gelmedi ama ben, öncelikle tabii tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum, bu, aynı zamanda memnuniyeti de gösteriyor. Yalnız, konuşmalar esnasında dile gelen bir iki husus oldu, onlara açıklık getirmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, sevindirici bir iki haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmacı arkadaşlarımızdan birisi özellikle Meclisimizin yurt dışındaki itibarından bahsetti haksız bir şekilde. Zira bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisine, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanları gibi üst düzeyde çok sayıda ziyaretin olduğu, Sayın Meclis Başkanımızın ve ekibinin, bizlerin yurt dışına sayısız ziyaretler gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum.

İki sevindirici haber... Ramazan Can arkadaşımız buradaydı, az önce gördüm, bu geçtiğimiz hafta içerisinde Sırbistan'da Türkiye'yi KEİPA'nın dönem başkanlığına seçtirdi. Sayın Can, sizden bahsediyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisi KEİPA'nın dönem başkanlığına seçildi.

Yine, aynı şekilde, Asya Parlamenterler Asamblesi vardı Kamboçya'da. Burada APA üyesi milletvekillerimizle birlikte bir hafta boyunca...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

Bir dakika daha veriyorum.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, tamamlayayım.

APA üyesi sayın milletvekillerimiz, heyetimizin başkanı Sayın Burhan Kayatürk, Şanlıurfa Milletvekilimiz Kemalettin Yılmaztekin, aynı şekilde, Karabük Milletvekilimiz Burhanettin Uysal ve Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz arkadaşımızla birlikte bir hafta boyunca Kamboçya'da, 42 asil üyenin, 26 gözlemcinin olduğu ve dünya nüfusunun yüzde 70'ine yakınını temsil eden, Çin'den Hindistan'a, Pakistan'dan Bangladeş'e, Rusya'dan İran'a, Azerbaycan'dan Malezya'ya, Endonezya'ya kadar dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun bulunduğu o bölgede Asya Parlamenterler Asamblesinde bizler Türkiye Büyük Millet Meclisini iki yıllığına ittifakla dönem başkanı seçtik. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yine, aynı şekilde, orada heyetteki arkadaşlarımızın... Özellikle, heyetimizin başkanı Sayın Burhan Kayatürk bölgeyi çok iyi biliyor. Milletvekillerimizle birlikte hem yapmış olduğumuz resmî görüşmeler hem de özel görüşmeler neticesinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Tamamlayabilir miyim? Cümlem yarım kaldı Sayın Başkan, çok önemli...

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Verme Sayın Başkan, o bize vermiyor, sen de verme.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Lütfen Sayın Başkanım, bir dakika... Bitiriyorum.

BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen... Bütün arkadaşlara yaptığım muameleyi size de yapmak durumundayım.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ama ben burada muhatabım.

BAŞKAN - Lütfen...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, Sayın Aydın, nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş Sayın Aydın? Allah'ın sopası yok Sayın Aydın.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Herkese aynı şeyi yapıyorum.

Tutanaklara geçirin lütfen.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Tutanaklara geçsin diye söylüyorum. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ettik orada.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Suriye'yle ilgili çok önemli kararlar aldırdık. Sonuç bildirgesinde de bunlar yayınlandı. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye'nin yurt dışındaki itibarından böylece bahsedebiliriz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)