Konu:Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Redaksiyonla... Şöyle: Burada kastedilen kamudan kamuya -danışmalık dâhil, danışmanlık kapsamda olmadığı içindanışmanlığı koyduk. Büyük onarımla HES santrallerimizdeki restorasyon veya özellikle rehabilitasyon hizmetlerini diğer bir kamu kuruluşumuzdan, mesela TEMSAN'dan almayı... Ben dikkat çektiğiniz hususu kesinlikle anladım. "Ve"yi kaldırıp oraya bir virgül koyuyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - "İle"den sonra da "ve" diyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) - "Ve"yi koymak...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Öyle düzelterek, "ile" yerine de "ve" koyarak düzeltiyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Bizce uygundur.

BAŞKAN - Tabii ki önerge sahiplerine soracağız Sayın Bakan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Önerge sahipleri aynı kanaatte.

OKTAY VURAL (İzmir) - Aslında "hizmet"in içerisinde de danışmanlık var Sayın Bakan. Yani, kanuna bakın.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - İlk ayrı olarak tanımlamış, onun için koyduk, yoktu burada.