Konu:Artvin İlinin Ardanuç İlçesindeki Adliyenin Kapatılması Dolayısıyla Yaşanan Mağduriyetlere Ve Bu Kararın Geri Alınması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:2
Tarih:02/10/2012


ARTVİN İLİNİN ARDANUÇ İLÇESİNDEKİ ADLİYENİN KAPATILMASI DOLAYISIYLA YAŞANAN MAĞDURİYETLERE VE BU KARARIN GERİ ALINMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle geçen dönemde Artvin'in Arhavi, Ardanuç ilçelerinde adliyeler kapatılmış, daha sonra HSYK, Arhavi'yle ilgili kararı almıştır; bu sevindirici bir karardır. Ama buna rağmen Artvin'in Ardanuç ilçesindeki adliye kapatılmıştır.

Ardanuç ilçemizin 49 köyü olup köylerin ilçe merkezine olan ortalama mesafesi 20 kilometredir. 49 köy içerisinde 45 kilometre uzaklığı olan köylerimiz de mevcut bulunmaktadır. Ardanuç ilçe merkezinin bağlanmış olduğu Artvin merkeze uzaklığı ise 42 kilometredir. Yani bu ne demektir? Yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta yargı hizmetlerini alabilen Ardanuçlu vatandaşlarımızın durumu söz konusudur.

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Ardanuç'ta yaşayan vatandaşlarımız derin bir mağduriyet içerisindedir. Bu mağduriyetin giderilmesi ve HSYK tarafından alınmış olan kararın geri alınması da açık bir aciliyet kesbetmektedir. Bu nedenle, HSYK'ya yapmış olduğumuz itiraz neticesinde adliyenin kapatılmasına ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesini ve Ardanuç'ta adli hizmetlerin, yargı hizmetlerinin yeniden göz önüne alınmasını buradan saygıyla talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkürler.