Konu:Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:30/11/2016


Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, her seçimde okullarda bir sıkıntı var engelliler için. Özellikle birkaç katlı olan okullarda engelli insanlar karga tulumba çıkarılarak oy kullanmakta, maalesef, bazı engelliler de oy kullanmamaktadır çünkü onların da onuru kırılmakta, incinmektedir. Bununla ilgili belki görev Seçim Kurulunda ama Millî Eğitim Bakanlığının okullarında sonuçta oy kullanıyor engelli insanlar. Bununla ilgili bir tedbir almayı düşünüyor musunuz, bir çalışma var mı?

Ayrıca, bu, dün Adana'da yanan yurttaki gibi yurtlarda kalan kaç öğrenci var, sayısı belli mi; kaç yurt var, sayısı belli mi? Onu sormak istiyorum.

Teşekkür ederim.