Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:28
Tarih:29/11/2016


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - AKP içindeki huzursuzluğu burada anlatmam sayın grup başkan vekilinin zoruna gitti.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kendi işinize bakın!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Şu arkamda duran, boş duran Başbakanlık koltuğunda ben bu Meclise geldiğimde Ahmet Davutoğlu oturuyordu. Sonra ne olduysa birdenbire Ahmet Davutoğlu gitti, yerine anlayamadığımız bir darbeyle Binali Yıldırım oturtuldu. (CHP sıralarından alkışlar)

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Bizim bileceğimiz iş.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Eğer gerçekten AKP içinde bir huzursuzluk yoksa, bunun adı da bir "darbe" değilse nedir?

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Hâlâ orada mısınız siz ya Sayın Yarkadaş?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - AKP içindeki huzursuzluğun gitgide arttığını, sayın milletvekillerinin kafa karışıklığından da, Sayın Binali Yıldırım'ın geçen akşam TRT 1'de yaptığı konuşmadan da zaten anlıyoruz.

SALİH CORA (Trabzon) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini anlatsana. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi, onu anlat sen.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bunu saklamaya çalışmak, basını baskı altına alarak bu huzursuzluğu gizlemeye çalışmak boş, beyhude bir çabadır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, sen Muharrem İnce'yi dinlemiyor musun Muharrem İnce'yi? Ne diyor Muharrem İnce?

ERKAN KANDEMİR (İstanbul) - Muharrem İnce ne diyor?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - O yüzden, siz ne derseniz deyin, tarih sonuçta hükmünü veriyor.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Biz çok rahatız, çok rahatız, endişe etmeyin.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi doksan yılı aşmış köklü bir partidir, AKP gibi konjonktürel bir parti değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Bugün konjonktüre dayanarak yüzde 49 almak sizi çok fazla umutlandırmasın.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Biz on beş yıldır aynı konjonktürdeyiz. On beş yıldır buradayız, on beş yıldır!

SALİH CORA (Trabzon) - Kaç seçim kazandın, ondan bahset!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - ANAP gibi, DYP gibi bir konjonktür partisisiniz, yarın da tarihe karışacaksınız. Tarihe karışmanızın önünde de zaten engel olamazsınız. 1940'ta İsmet İnönü'den, 1950'de başka yerlerden örnekler vererek kendinizi açığa çıkaramazsınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Gürsel Tekin ne dedi, onu söyle sen! "Kapatacağım" dedi gazeteleri!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Sizin iktidarınızda şu anda 142 gazeteci sorgusuz sualsiz cezaevinde yatıyor.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, Gürsel Tekin ne dedi, ona cevap ver, ona!

BAŞKAN - Sayın Bak, lütfen...

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Suç işleyenin kimliğine bakmıyoruz biz, suç işleyenin mesleğine de bakmıyoruz. Kim suç işliyorsa cezasını çeker.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Cumhuriyet gazetesi yazarlarının attığı "tweet"ten dolayı cezaevinde olmasını bir türlü anlatamıyorsunuz. 142 gazetecinin cezaevinde olduğu, Türkiye'nin açık bir cezaevine dönüştürüldüğü Hükûmetin üyesisiniz ve tarihe de böyle geçeceksiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar)