Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:28
Tarih:29/11/2016


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 28 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da bir toplantının yapılması planlanmıştı. Toplantıya şiddetin, silahın ve terörün dışında söyleyecek sözü olan insanlar davetliydi. Davetliler arasında ben de vardım. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de davetliler arasındaydı. Toplantının yapılacağı sabah Tahir Elçi'nin Diyarbakır'a gelen misafirleri nedeniyle toplantıya geç katılacağı bildirildi. Toplantı başladı. Toplantı sırasında Tahir'in vurulduğuna ilişkin haber geldi. Demokrasiden ve sivil siyasetten yana olan Tahir Elçi öldürülmüştü.

Süreci hatırlamakta fayda var. Tahir Elçi neden olayın meydana geldiği yerdeydi? Terörü şehirlere taşıyarak şehirleri yıkmaya çalışan PKK terörünün tahribatlarına karşı çıkmak ve dikkat çekmek için oradaydı, Diyarbakır'ın tarihî değerlerini ve kültürel mirasını korumak için oradaydı. PKK'nın "çukur terörü" stratejisini izleyen herkes PKK'nın bu değerleri yıkmak için terörü şehirlere taşıdığını iyi bilir. Tahir Elçi'nin bu konuya ilişkin kaygıları ve endişeleri ülkenin geleceği konusunda kaygısı olan herkesin ortak kaygılarıydı.

Değerli milletvekilleri, terör örgütlerinin doğasında ara renkler yoktur. Arada kaldıklarını düşündükleri yapı ve kişilerin kimliğine bakmaksızın hedeflerine alırlar, yok edilmesi gerektiğini ilan ederler. PKK terör örgütünün de kendi tezlerine ve terör dayatmalarına karşı çıkan herkesi hedefine koyduğunu çok iyi biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK terörünün hedefinde olan insan kitlesi az değildir. Yerine göre muhafazakâr, yerine göre sosyal demokrat ve yerine göre de Kürt meselesi konusunda duyarlı olan insanlar hedefe konuluyor ve konulmaya da devam ediliyor.

Değerli milletvekilleri, Tahir Elçi'nin öldürülmesi bana Musa Anter olayını hatırlatıyor yani düşüncesine nüfuz edemediği ve hâkim olamadığı insanları ortadan kaldırmak. PKK çizgisine yakın olan yüzlerce insan Musa Anter'in katledilmesi olayı ile PKK arasında ilişki olduğunu gayet iyi bilir. Tahir Elçi olayı sırasında olay yeri inceleme çalışmalarının çevreye yerleşmiş teröristlerin saldırısı sonucu yapılamamasının nedeni de bu benzerliktir.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz silah sıktınız, siz. Sizin güvenlik personeli sıktı, biz oradaydık, tamam mı? Böyle yalanlarla yapmayın. (AK PARTİ sıralarından "Ya siz sıktıysanız ne yapacağız?" sesi)

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Siz niye Musa Anter'in, Tahir Elçi'nin adını ağzınıza alıyorsunuz?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Bunu atmayın yani. Olay yeri incelemesini yaptırmadınız.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Adnan Bey, devam edin.

BAŞKAN - Sayın Boynukara...

BESİME KONCA (Siirt) - Siz niye aleyhte söz aldınız, niye aleyhte?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Olay yeri incelemesini yaptırmadınız.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Onlar PKK savunucusu.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Adnan Bey, duymayın.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bitti mi?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - "Olay yeri incelemesini yaptırmadık." deyin.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Devam edebilir miyim?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Delilleri niye olay yerinde başlatmadınız?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Sizin söylediğinizi, sizin inandığınızı söylemek zorunda mıyım?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Ben oradaydım.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ben de oradaydım.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Hayır, yalan atıyorsun! Seni görmedim orada.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Size kendimi göstermek zorunda mıyım ben?

BAŞKAN - Sayın Boynukara...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Seni görmedim.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Size kendimi göstermek zorunda mıyım?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen gizli mi çalışıyorsun?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Siz savcı mısınız?

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Yalan söyleme!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Böyle bir konuda doğru konuşun, arkadaşımızdan söz ediyoruz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Zaman geçiyor, devam et Adnan Bey.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Adnan Bey, buraya konuşun lütfen ve biz sürenin ilave edilmesini istiyoruz.

BAŞKAN - Sayın Boynukara, devam ediniz.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Temel amaç, gerçeğin ortaya çıkmasını önlemek, olayı kaos için kullanmak.

BESİME KONCA (Siirt) - Lehte oy kullanın da görelim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Böyle bir şey olamaz ya. Olay yeri incelemesi yaptırılmadı ya.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Tahir Elçi'nin katledilmesi bir gözdağı olayıdır, PKK'nın sıklıkla başvurduğu gözdağı stratejisinin somut bir örneğidir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sayın Vekilim, Meclis araştırması önergesine destek verin.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Tamam, kabul edin, çıkaralım.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Araştıralım.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Kabul edin, çıkaralım, kim vurmuş çıkaralım.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Terör örgütü başarısızlığının ve yanlışlarının tartışılması için bir Araf alan oluşmasından korkar, bunun öz eleştiriye dönüşeceğini bilir ve bunu bastırmaya çalışır.

BESİME KONCA (Siirt) - Bunların hepsini kendiniz için anlatıyorsunuz, bunlar sizin gerçekliğiniz.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bunu önlemek içinse bildiği tek yol ve çıkış öldürmektir.

BESİME KONCA (Siirt) - "Çocukları da kadınları da vuracağız." dediğiniz gibi.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tekrar terör örgütünün bu stratejisini ortaya koyan onlarca örnek verebilirim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Reddetmeyin o zaman, gelin araştıralım.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - İzniniz olursa sadece bir örneği paylaşayım: PKK terör örgütünün yayın organı olan TV kanalının yorumcusu ve ilgili kanalın çalışanının olaydan kısa bir süre önce yazdığı bir "tweet" vardı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Katillerin arkasında durun siz.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - "Tweet"ten öte aynı düşüncelerini, aynı sözlerini terör örgütü kanalında da tekrarlamıştı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Hele bak ya! Ayıptır ya! Sizi oraya gönderenlere yazık ya!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Olayı takip edenler neyi ve kimi kastettiğimi gayet iyi bilir. Bu kişi "PKK'ya karşı tek laf söyleyenin yaşama hakkı yoktur. Eğer sömürgeciliğe karşı direnmiyorsan, üstelik kalkıp direnenleri eleştiriyorsan senin yaşama hakkın yoktur, kim olursa olsun." Bu ifade PKK'nın yayın organında olaydan on yedi gün önce, ilgili PKK destekçisi, PKK yöneticisi tarafından dile getirilmiş bir olaydır. Sizce bunun adı nedir? Bu, açık bir tehdittir.

BESİME KONCA (Siirt) - Devletin Kürtleri niye kabul etmediğinin ifadesidir.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Peki, Tahir Elçi bu açıklamadan kısa bir süre önce ne söylemişti?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Tahir Elçi CNN Türk'te ne söyledi? Niye linç ettiniz, onu söyleyin, onu!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi "Şehirlere inmiş olan yasa dışı silahlı gruplar ilçelerden ayrılsın, hendekler kapatılsın." demişti. Kimi baro başkanlarıyla birlikte bunu kitlesel bir çağrıya dönüştürüyordu. Tahir Elçi sırf bu açıklamadan dolayı hedefti. Tahir Elçi, tüm duyarlı insanlar için iyi bir hukukçu, insan hakları savunucusu ve değerli bir insandı.

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) - Onun için mi yargılıyorsunuz?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - PKK ve türevleri için ise varlığı tehditti, ölüsü ise yararlanılacak bir malzemeydi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Niye dava açtınız hakkında? Niye İstanbul'a götürdünüz? Niye manşetlerden verdiniz? Neden, neden? Bunlara cevap ver. Neden linç ettiniz Adalet Bakanı, Başbakan?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Ya, insan biraz vicdanlı olur, vicdanlı ya! Siz hain ilan ettiniz, hain!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bakın, benim vicdanımı ölçecek vicdan, kalibre, terazi sizde yok! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sizde hiç yok!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Herkes haddini ve sınırını bilecek.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sizde vicdan mı var?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ben burada düşüncemi ifade ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Düşünce ifade etmiyorsun, bir şeyi aklamaya çalışıyorsun!

BAŞKAN - Sayın Boynukara, siz devam edin.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen bir cinayeti aklıyorsun, cinayeti!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ben kimseyi aklamıyorum!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, susturun lütfen. Ya, böyle bir şey olur mu? Hatip orada konuşuyor.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ben kimseyi aklamıyorum! Katil PKK terör örgütüdür!

BESİME KONCA (Siirt) - Bir vekil katili koruyamaz!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Katili koruyorsun!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha sonra kalkıp cevap verirsiniz.

BESİME KONCA (Siirt) - Katilin savunmasını yapıyorsun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Katili savunuyor ama.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, konuşmasını bitirsin, sonra kalkıp cevap verirsiniz, lütfen...

İSMAİL TAMER (Kayseri) - PKK'yı niye savunuyorsunuz?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ben PKK'yı dile getiriyorum. Ben katilin PKK olduğunu söylüyorum.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Katili savunuyor, katili!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Katil PKK olunca zorlarına gidiyor.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Seçilmiş sivil siyasetçi olduğunu sandığımız insanlar üzerlerine alınıyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Niye çıkarmıyorsunuz o zaman? Kimse çıksın!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi, klasik bir PKK şakşakçısı değildi, PKK terör örgütünün yaptığı yanlışlara ayna tutan birisiydi. Bu anlamıyla terör örgütünün tekerine çomak sokan bir insandı.

BESİME KONCA (Siirt) - Oy verin o zaman, oy verin, araştırılsın.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Sadece bu nedenle dahi hedefe konulduğuna inanıyorum.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hangi sözü üzerine hedefe koydunuz?

BESİME KONCA (Siirt) - Parmakları göreceğiz şimdi.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Yargının bu olayı araştırıp aydınlatmasını, katilleri ortaya çıkarmasını talep ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - 3 savcıyı niye değiştirdiniz?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ve Tahir Elçi'yi rahmetle anıyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Anma!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Anma, senin anmana ihtiyacı yok!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi benim arkadaşım, benim arkadaşım.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Anma! Mezarda ters dönmüştür, anma onu! Senin ağzına yakışmıyor, anma onu!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi PKK'lı değil.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sen anma!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi sizden değil.

BAŞKAN - Sayın Boynukara...

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tahir Elçi PKK'lı değil.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen kimsin ya!

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Var mı itirazınız, var mı itirazınız? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Boynukara...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen kimsin ya! Tahir'i anamazsın sen, anamazsın, öyle bir hakkın yok! Hem öldürün hem anın!

BAŞKAN - Sayın Beştaş...

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Hayret bir şey!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Adnan Bey kürsüye konuşun lütfen.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Senin hakkın mı var? Böyle bir usul var mı?