Konu:Fidel Castro'nun ölümüne ve Gemlik'te yapılacak pazar yeri ihalesinin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:28
Tarih:29/11/2016


Fidel Castro'nun ölümüne ve Gemlik'te yapılacak pazar yeri ihalesinin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Emperyalizme, küresel sömürüye, sıcak ve soğuk savaşa rağmen elli yıldır ülkesinde sosyalizmi yaşatan Fidel Castro, fizyolojik olarak aramızdan ayrıldı ama aynen yoldaşı Che Guevara gibi sonsuza kadar yaşayacak. Çok yaşa Fidel, çok yaşa! Işıklar içerisinde uyu!

Değerli milletvekilleri, özellikle çok değerli Bursa milletvekilleri, değerli arkadaşlar; Gemlik Belediyesi, AKP belediyesi. Şu anda elli yıldır var olan açık pazar yeri, kapalı pazar yerine dönüştürülmüştür. Orada bir ihale yapılacaktır yarın. İhale, sadece Gemlik'te ikamet edenlere verilmek üzere planlanmıştır, oysa Bursa'dan, diğer yerlerden gelen pazarcılar da orada hak sahibidirler. Lütfen, buradan, siz değerli milletvekilleri, AKP'li belediye başkanını uyaralım, yarın o ihale iptal edilsin. Orada bir infial var. Lütfen, o halkın sesine kulak verelim. Pazarcı esnafının kırk yıllık, elli yıllık emeği çöpe gitmesin.

Saygılar sunuyorum.