Konu:Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:25/11/2016


Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on üç buçuk yıl boyunca birlikte, ağır ağır, kalkınmacı ve gerici birinci aşama olan... Muhafazakâr kalkınmacı birinci aşama, muhafazakâr kalkınmacı ikinci aşama olarak öngördüğümüz... Birinci aşaması, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki dönem AKP ve Fetullah Gülen Cemaati yapılanması. İkinci aşaması, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra olan... Her aşamayı birlikte geçirdiğiniz, her noktada birlikte paylaştığınız, Fetullah Gülen'in "Ben hiçbir yere sızmadım, devlet eliyle yerleştirildim, herkesin haberi var." dediği bir süreçte ne yazık ki 15 Temmuz gecesinde büyük bir faciayla bu ülkeye mal ettiğiniz bir kopuş yaşadık. Fetullah Gülen Cemaati'ne ait olmayan, sıradan, herhangi biri ama sadece saray ve AKP'ye muhalif olan herkesi bir gecede içeri attınız. Gerekçe de şu: Fetullah Gülen Cemaati'ne yardım ve yataklık etmekten dolayı. El insaf! Eğer ortada Fetullah Gülen Cemaati'ne ve paralel devlet yapılanmasına yardım ve yataklık etmiş biri varsa, lütfen, şu camiada herkes şöyle bir kafasını kaldırsın, bir kendine baksın, bir de yaşadıklarımıza baksın. Bu nedenle bir terör örgütünü desteklemek ve bununla ilgili bir yardım ve yataklık varsa Fetullah Gülen Cemaatine, saray ve AKP'yi gözden geçirmek gerekiyor.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)