Konu:Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:23/11/2016


Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, yasa tasarısının 5'inci maddesiyle öğrencilere yönelik özel barınma hizmeti veren kurumlara yönelik izin, ruhsat ve denetim görevi belediyelerden alınarak Millî Eğitim Bakanlığına, oradan da valiliklere devrediliyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir: Burada, dershanelerde olduğu gibi, belediyeler yine baypas edilecek. Ülkemizde öğrencilere yönelik özel barınma hizmeti veren kuruluşların neredeyse tamamının cemaatlere ait olduğunu biliyoruz. Geçmişte bu cemaatin adı FETÖ'ydü, şimdi FETÖ gitti metö geldi. Fetullahçıların yerine şimdi Menzilciler ikame ediliyor ve Millî Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının tüm kuruluşları bu tarikatlara teslim ediliyor. Bu değişiklikle ne tasarlanıyor? Bu değişiklikle, aslında özellikle belediyelerin yoksul çocuklara verdiği barınma hizmeti ortadan kaldırılmak ve o belediyelerin, özellikle sosyal demokrat belediyelerin verdiği hizmetler cemaatler eliyle yürütülmek isteniyor. AKP iktidarının FETÖ'den hiçbir ders almadığı, FETÖ'nün yerine metöyü ikame ettiği de böylece görülmüş oluyor. Oysaki yoksul çocuklar bugüne kadar hep iktidar tarafından cemaatlerin kucağına itildi. Bunların hangi tür acılara yol açtığını geride kalan yıllar içinde gördük. Belli ki iktidar bunlardan hiçbir ders almadığı gibi aynı yanlış politikaya devam ediyor. Bu kurumlarda çocuklar yine korumasız, yine hiçbir şekilde denetime tabi tutulmayan şartlarda yaşamaya ne yazık ki devam edecekler.

Bakın, çok değil, daha yirmi gün önce Sayın Bakan, sizin sorumluluğunuzda olan okulda, Adıyaman'da, Adıyaman'ın merkezinde, Gerger ilçesinde, hem Adıyaman Biraralık Ortaokulunda hem 15 Temmuz Şehitler Lisesinde hem de Adıyaman Gerger İmam-Hatip Lisesinde tam 74 çocuk 14 kamu görevlisi tarafından tacize uğradı. Cumhuriyet Halk Partisinin ısrarlı çabaları sonucu 13 kamu görevlisi açığa alındı, 1 müstahdem tutuklandı. Bu çocuklar, yasak olmasına rağmen müstahdemle aynı yatakhanede yatırıldı.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Yazıklar olsun!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bu çocuklar, öğretmenlerin, bazı öğretmenlerin tacizine maruz kaldı ve bu çocukların hiçbirine biz bu konuyu gündeme getirene kadar psikolojik bir destek verilmedi.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Evlendirin, evlendirin!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Eğer bu yasa çıksaydı, üzerinde durduğunuz yasa, belki de o çocukların bazılarını evlendirmek isteyecektiniz. Bizim bu konuyu kamuoyunun gündemine getirmemizle birlikte iddianame hazırlandı. İddianame bugün Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gerger'deki, Adıyaman'ın merkezindeki taciz sadece 20 çocukla sınırlandırıldı, oysa ki ifadesine başvurulan çocuk sayısı 74. Ne oldu da bu 54 çocuğun akıbeti, bir anda dosyadan çıkarıldı? Sizin sorumluluğunuzda olan bir Bakanlıkta 74 çocuk tacize uğruyorsa orada bir dakika dahi oturmamanız gerekir. Ya bunun sorumluluğunu üstlenin, istifa edin ya da Adıyaman'da ne oluyorsa çıkın gerçekleri bu topluma anlatın. (CHP sıralarından alkışlar)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Millî Eğitim müdürü görevde mi, Millî Eğitim Müdürü?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bu ülkenin çocukları okulda tacize uğrar, yurtlarda tacize uğrar, müstahdemle aynı yatakhanede yatırılmak zorunda bırakılır ve burada anlatamayacağım, bakın, anlatamayacağım muamelelere maruz kalırlar. Bir gazeteci olarak o iddianameye ulaştım, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığındaki iddianameye ulaştım. Emin olun, bir parça vicdanı olan o iddianameyi okuduğunda, arkadaşlar, kusar, kusar; bunu söylemek zorundayım. Çocuklara yapılan muameleleri gördüğünüzde emin olun kusarsınız. Ha, tabii, ne olacak? Biz, şimdi konuşacağız, biraz sonra Sayın Bakan bunların iddia olduğunu söyleyip geçiştirecek ve ne oluyorsa o çocuklara olacak.

Biz, "O çocuklara kirli eller uzanmasın." derken ne yazık ki o kirli elleri uzatanlar dışarıda istedikleri gibi rahatça dolaşıyor. Ama, elleri sadece gitara, saza, flüte, kavala uzanan Grup Yorum üyeleri bu gece yine tutuklanıyor. (CHP sıralarından alkışlar) Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ın tutukluluğu haksız bir biçimde devam ettiriliyor. 74 çocuğun başına gelenlerden hesap soramayanlar bu ülkenin aydınlarından, yazarlarından, sanatçılarından olağanüstü hâl adı altında âdeta intikam alıyor.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)