Konu:İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Açıklaması Üzerine Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:22/11/2016


İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Arkadaşlar, dinledik sonuna kadar, lütfen, istirham ediyorum... Sayın Buldan gerekeni söyledi.

Birincisi bu.

İkincisi: İç Tüzük'ün 15'inci maddesinin ikinci fıkrasına bakmanızı özellikle arzu ediyorum: "Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar verir." Dolayısıyla, çok açık ve net bir hüküm var burada ve biz başkan vekilleri olarak -hangi başkan vekili olursa olsun, hangi gruba ait olursa olsun- Başkan adına bu işleri yönetiyoruz, Başkan adına Meclisi yönetiyoruz; vekâlet görevini üstlendiğimiz için; kendi adımıza değil, dolayısıyla, kendi irademizle, kendi tasarrufumuzla değil ve bunu tamamen Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun bir şekilde yürütmek hepimizin görevidir.

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Şimdiye kadar herhangi bir uygulama yapılmamış Sayın Aydın.

BAŞKAN - Zaman zaman kendi aramızda da bu tasarrufları yapıyoruz, zaman zaman kendi aramızda da değişiklikler yapıyoruz...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Elbette ki yapıyoruz, doğru.

BAŞKAN - ...ve şu bir gerçek ki nöbet listesi yapılmıştı, doğru...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Evet.

BAŞKAN - Ancak Halkların Demokratik Partisi Grubu sözcülerinin, Meclis faaliyetlerine yönelik olarak ifadeleri "durdurduklarını"...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Evet.

BAŞKAN - ...hatta geçen hafta da önceki hafta da bu Meclis faaliyetlerine katılmadıklarına hepimiz şehadet ettik.

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Evet.

BAŞKAN - Şimdi, Genel Kurulun çalışmasına bir gün kalmış ve siz nöbetçisiniz normalde...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Evet.

BAŞKAN - ...ve siz zaten yönetemeyeceğinizi ya da bir şekilde yöneteceğinizi de belirtmediğiniz gibi, Sayın Başkanın 18 Kasım tarihi itibarıyla size yazdığı ve ivedilikle Meclis çalışmalarına katılıp katılmaması yolunda istediği cevabı da vermediniz. Ve bir gün kalmış.

Dolayısıyla, Meclis çalışmalarının akamete uğramaması noktasında, Sayın Başkan İç Tüzük'teki bu hükme uyarak nöbette bir değişiklik yapıyor. Sizi burada görevlendirme değil, kasım ayının son haftası, "Çalışacağız, katılacağız." demeniz üzerine bir sonraki hafta sizi görevlendirecek. Burada, kalkıp, bu haksız ithamlar, özellikle kayyum olarak değerlendirmeniz -ki Meclis Başkanı kendisi rahatsız- ve sizinle ikili görüşmemizde de "Keşke Meclis Başkanıyla da bir görüşseniz." dememize rağmen, siz de hiç görüşmediniz, kendisi de hastanede yatıyor...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Bugün telefonuma cevap vermedi.

BAŞKAN - ...böyle bir diyalog da sağlanmadı.

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Telefonuma cevap vermiyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sizden istediği yazıya, çalışıp çalışmama noktasındaki...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Mikrofonumu açar mısınız Sayın Başkan.

BAŞKAN - İkili diyalog yapmayalım, gerekirse cevap hakkı vereceğim Sayın Buldan ve buna da cevap vermemeniz noktasında bir gün kalmış ve Meclis çalışmalarının bu anlamda akamete uğramaması, beni de görevlendirmiş olabilirdi, bir başka Başkan Vekilini de görevlendirmiş olabilirdi ve sizi de bir sonraki haftaya, aynı şekilde, madem çalışmaya başladınız, görevlendirmeye devam ediyor. Ne Başkanımıza ne de bizlere böyle bir haksızlık yapmamanızı istirham ediyorum, el çektirme gibi bir şey yok, başka da bir husus yok...

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Evet.

Buna zaten hakkı yok Sayın Başkan. Beni görevden alma hakkına sahip değildir Sayın Başkan.

BAŞKAN - ...ama Meclis Başkanı zaman zaman hepimize bu tür gerekli ikazları yapıyor.

Onun dışında da Meclisin yapabileceği... Özellikle dokunulmazlıklar noktası da burada görüşüldü, bütün bu karar Meclisten çıktı tüm vekillerle ilgili, 154 milletvekiline ilişkin. Bundan sonraki süreç de yargının süreci. Bununla ilgili olarak da Meclis Başkanını ya da bir şekilde bizleri itham etmeniz doğru değildir diye düşünüyorum.

Lütfen bu işi daha çok sürdürmeyelim. Bu konuyu ikili de müzakere ederiz. Tabii ki bir Başkan Vekilinin istemesi hâlinde çalışmasını biz de arzu ederdik ama bu noktadaki talebiniz Başkanlığa iletilmediği için geçici bir şekilde böyle bir tasarruf da kullandı ve bu tasarruf da tamamen İç Tüzük'e dayanarak yapmış olduğu bir tasarruf.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)