Konu:Erken yaştaki evliliklere ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:22/11/2016


Erken yaştaki evliliklere ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; bütün yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

On beş yıllık AK PARTİ iktidarları boyunca çok önemli reformlar yaptık, çok önemli adımlar, çok önemli hamleler yaptık. Sağlıkta, ekonomide, eğitimde atmış olduğumuz bütün adımları, ulaşımda yaptığımız bütün adımları reform niteliğinde tanımlayabiliriz. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra özellikle siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı sağlarken demokratik istikrarı da sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Bu çalışmalarımızı yaparken gözettiğimiz en önemli hadise kadınlarımızı, kız çocuklarımızı, bebeklerimizi korumak, kollamaktır. Onların hakları için mücadele etmek için çok önemli yasal düzenlemeler çıkarmak bizim en önemli görevlerimiz arasındaydı. 3 Kasım 2002 tarihinden, iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Bu yasal düzenlemeler içerisinde, yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte, en önemli yapılan işlerden bir tanesi Meclisimizde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurmak oldu. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Meclisimizde ilk kez kuruldu. Doksan yıllık cumhuriyetimizde ilk kez, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir komisyon kuruldu, bu Komisyonun adı Erken Yaştaki Evlilikleri İnceleme Komisyonuydu. Erken Yaştaki Evlilikleri İnceleme Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk kez resmî olarak tanınıyordu ve bu tanınmayı yapan, teklifi veren AK PARTİ milletvekilleriydi. Erken yaştaki evlilikleri incelemek, sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak için de çok önemli mücadeleler verdik ve partimizin kurulduğu andan itibaren cümlemizin öznesi olan "insan ve kadın", bizim yapmış olduğumuz çalışmaların en temel noktasıydı. Erken yaştaki evliliklerin öncelikle sebeplerini belirledik. Sebeplerimiz içerisinde sosyoekonomik sebepler vardı, eğitimsizlik vardı, töre vardı, namus vardı; bunlarla birlikte toplumsal baskılar vardı ve hukuki düzenlemelerde eksiklikler vardı. Bunlar için çok önemli çalışmalar yaptık.

Sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltip sofradan bir tabak eksilsin diye evlendirilen kız çocuklarının önüne geçmek için çok önemli ekonomik düzenlemeler ve tedbirler aldık. Bu tedbirleri alırken, değerli arkadaşlar, şartlı nakit transferlerinden şartlı sağlık transferlerine, kadınların istihdama katılması ve iş gücünü artırmaya kadar yapmış olduğumuz ekonomik iyileştirmeler ve kişi başına düşen millî gelir seviyesinin yukarıya çıkarılması erken evliliklerin sosyoekonomik sebeplerini ortadan kaldırmak için atılan çok önemli adımlardı.

Eğitimsizlik çok ciddi manada bir sorundu ve Komisyonumuzun raporlarında, özellikle Hükûmete tavsiyelerimizde eğitim seviyemizin zorunlu eğitim kısmını on iki yıla çıkarmak önerilerimiz içerisindeydi ve on iki yıla çıkardığımız önerimiz kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 99'a, okula devamı yüzde 98'e kadar çıkardı ve bunları yaparken geleneksel evliliklerin önüne geçebilmek için de töre saikiyle işlenen cinayetleri artırıcı sebep kabul ettik ve cezaları artırdık. Türk Ceza Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişikliklerle 8 yıldan 15 yıla olan hapis cezasını 16 yıla ve müebbet hapse kadar çıkardık. Erken yaştaki evliliklerin tamamına karşıyız. Medeni Kanun'a göre evlilik yaşı 17'dir. Evlilik, 16 yaşında hâkim kararı ve aile onayıyla yapılırken, biz erken yaştaki bütün evlilikleri önlemek için, toplumsal farkındalıkları yaratmak için kamu spotları yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, medya mensuplarımız toplumsal farkındalığı yaratmak için çok önemli çalışmalar yaptılar.

Bilsinler ki, tecavüz dâhil, cinsel istismar dâhil, onun önünde duracak en önemli grup, Mecliste grubu bulunan parti AK PARTİ'dir ve sonuna kadar bununla mücadele etmeye devam edecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hiç kimse 3 yaşındaki bebek üzerinden, 5 yaşındaki bebek üzerinden, 9 yaşındaki bebek üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ (İstanbul) - Bunlar gerçek; yalan değil, gerçek bunlar ama.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Erken yaştaki evlilikleri 8,2'den 5,2'ye düşüren partinin adı AK PARTİ'dir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ben yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)