Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:17/11/2016


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bir önceki oturumda hakaretten neler söylüyordunuz. Siz milletin kürsüsünde yapıyorsunuz o hakareti.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Değerli konuşmacı söyledi. Tekrar söylüyoruz, çok açık, net...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Siz devam edin, biz razıyız.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Halk bizi buradan dinliyor çok açık, çok net bir şekilde; köylüler de, çobanlar da bizi buradan çok net, çok açık bir şekilde izliyor. Bugün bu ülkede köylü yerle bir olmuştur. Başbakan, Cumhurbaşkanı bile bile, halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar.

YUSUF BEYAZIT (Tokat) - Hadisişerifi söylüyor.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Sen söylüyorsun.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Aynen şöyle, Millî Tarım Projesi açıklıyor, diyor ki: "Bir kıyak yaptık." Cebinden veriyor ya! Başbakan diyor ki: "Mazotun deposunun yarısı benden, yarısı sizden." Bakıyoruz 2017 bütçesine -rakam dediniz ya, alın yazın- 12 milyar TL bütçeye koymuşsunuz tarıma destek olarak. Soruyu şuradan soralım: Mazotun yarısını verecekseniz -açıkladı bakan "2017'de vereceğiz." diye- 2017 bütçesine bakın, 720 milyon TL koymuşsunuz, 720 milyon TL. 12 milyar bütçe koymuşsunuz, 4 milyar litre mazot kullanılıyor, çiftçi 4 milyar litre mazot kullanıyor. Bunun yüzde 50'sini verdiğiniz zaman, 16 milyar bölü 2; 8 milyar.

YUSUF BEYAZIT (Tokat) - Sen hesap bilmiyorsun. Böyle hesap mı olur?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - 12 milyar desteklemenin 8 milyarını mazota vereceksiniz, geri kalanın hepsi yalan.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Senin aklın kesmez o işlere, senin aklın kesmez. Sen git çobanlık yap.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Sizin yalanlarınızdan dolayı söylüyoruz bunları. Halkın karnı tok, yalanlarınızdan herkes bıktı. Başbakan, Cumhurbaşkanı, bakan, halkın gözünün içine baka baka çiftçiye yalan söylüyor.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Yalanı sen söylüyorsun.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Bunu bilin, alın inceleyin. Alın, bakanlığın verdiği raporu inceleyin. Kendi sunduğunuz, millî proje diye millî çöküş projesini halka yutturuyorsunuz. Olay çok açık ve net.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hadi oradan!

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Mazotu herhâlde Başbakan cebinden verecek.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)