Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 438 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Tümü Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:17/11/2016


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, Roman mahallelerinde kentsel felaket oldu, Kayseri'de de aynı şey var, İstanbul'da da. Bizim Sulukule ne oldu? Sincan'da yarın yıkım var. Roman mahallelerinin tapulu, kendi mallarını Sincan Belediyesi alıyor. Kayseri'de de zamanında aynı şey oldu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Burası tapulu değil.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Roman vatandaşları zamanında -en eski mahallelerdir Sayın Bakanımın dediği yerler, Kayseri'nin de en eski Roman mahallelerinden birisidir- tapusunu alamadı yıllar önce orada. Daha sonra, belediyeler ihaleyle onlar orada otururken satış yaptı. Aynı şey Sincan için de geçerli, İstanbul için de, Kayseri için de, Bursa için de geçerli. Daha sonra, bu arkadaşlarımın, bu kardeşlerimin bu mali zafiyetinden faydalanılarak buralar satılıyor, şehrin 30 kilometre ötesine... İnanın, servis yok, otobüs yok, çocuklar okula gidemiyor, elektrik ve su da yok orada şu an.

Tabii ki teşekkür ediyoruz, belediye yapmış olabilir ama sosyal donatıları yapmadan, "Al, sen burada yaşa." diyemezsin. Hadi, bir gün yaşayalım, gidelim, bakalım yaşayabiliyor muyuz? Efendim, hiçbir şey yok, hastane dahi yok, eczane dahi yok, market dahi yok. Hadi, gidin yaşayın. Bir de otobüs yok orada, servis yok. Çocuklar sabah saat beşte, altıda yola çıkıyorlar, üç saatte okula gidiyorlar.