Konu:Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:16/11/2016


Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Özel'in, FETÖ terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kısım eczanemize kayyum atandığı ve bunların eczacı olmayan kişiler arasından seçildiği şeklinde bir tespit ve değerlendirmesi oldu. Sayın Özel, tabii, konunun detaylarına vâkıf değilim. Söylediğiniz mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirmek üzere bu konuyu Sayın Adalet Bakanımıza aktaracağım. Eğer bir yanlışlık varsa da burada, mutlaka kendileri de değerlendirmek suretiyle sorunu çözeceklerdir. Uygun görürseniz böyle bir yöntem izleyeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Teşekkür ederim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Yedekci, "Vatandaşlardan toplamış olduğunuz vergiler konusunda, vergileri doğru yerde değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz?" dediniz. Gerçekten doğru yerde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Hep söylüyoruz, diyoruz ki: Faiz bütçesi değil, hizmet bütçesi yapıyoruz. 2002 yılında toplanan 100 liralık verginin 85 lirasını sadece faize harcıyorduk ama bugün itibarıyla, geldiğimizde, 100 lira vergi topluyoruz, bunun sadece 12 lirasını faize harcıyoruz, geri kalan kısmını ise vatandaşa yatırım olarak, üretim olarak, hizmet olarak harcıyoruz. Sosyal devlet uygulamaları yoluyla fakir vatandaşlarımıza, dezavantajlı gruplara önemli sosyal destekleri bu bütçe üzerinden yapıyoruz. Yine, reel sektörümüze yani üretimin, yatırımın, sanayinin, işletmelerin çarklarının dönmesi için bütçeden önemli kaynaklar ayırıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz; yolları kullanıyoruz, bölünmüş yolları, otobanları kullanıyoruz, hızlı trenleri kullanıyoruz, köprüleri kullanıyoruz, tüp geçitleri kullanıyoruz ve ülkemizle iftihar ediyoruz. Ülkemiz bu yatırımları gördü...

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Ya, o yatırımların hepsi özel sektöre yaptırılıyor. Yap-işlet-devret...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Özel sektöre yaptırmaya gücü yeten bir devlet var, özel sektöre yaptırmaya gücü yeten bir devlet var ve bunu yapabilen bir özel sektör var.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Olur mu öyle şey? Sen bütçeden konuş bize.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Parayı da halk ödüyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla burada gerçekten memnun da olmanız lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Yirmi yıl, otuz yıl sonra biz ödeyeceğiz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Niye memnun olmuyorsunuz? Bunlar çok güzel şeyler.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Parayı da halk ödüyor, siz niye övünüyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kıskanmayın, kıskanmayın, sizin de olur bir gün, yaparsınız inşallah.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Yatırımı özel sektör yapıyor, parayı da halk ödüyor, siz niye övünüyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada vatandaşın vermiş olduğu her 1 kuruş vergiyi vatandaşa veriyoruz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Halk ödüyor, halk ödüyor, halk!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Halkın verdiği bütçeyi halka kullandırıyoruz, faize vermiyoruz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Halkımız ödüyor, halkımız!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dışarıda faizcilere vermiyoruz.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Son yıllarda faiz arttı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Orada onları söylüyorsunuz da, Allah'ınızı severseniz, bu yolların üzerinden beraber gitmiyor muyuz? Beraber kullanmıyor muyuz? Hastanelere gidiyorsunuz, böyle hastaneler gördünüz mü?

ATİLA SERTEL (İzmir) - Özel sektör yapıyor, halk parasını ödüyor, siz niye övünüyorsunuz?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bakanım, hamasete uydunuz, hamasete.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Böyle yollar gördünüz mü, böyle köprüler gördünüz mü Sayın Bekaroğlu?

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Saray yapıyorsunuz halktan aldığınız vergilerle.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla burada, gerçekten milletin bütçesini yapan bir AK PARTİ iktidarı var ve bundan da gurur duyuyoruz.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Gençlere ulaşımı bedava yapacak mısınız? Diğer sorularım...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İnşallah, bakın, bugün...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Özel sektör yapıyor, halk parasını ödüyor, siz niye övünüyorsunuz?

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Yolları ücretsiz yapın, köprüleri ücretsiz yapın.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Halk ödüyor, halkımız!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, halkın verdiği bütçeyi halka kullanıyoruz.

Diğer taraftan, Sayın Ilıcalı...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Halkımıza teşekkür ediyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, niye heyecanlanıyorsunuz, halkın bütçesi bu, halkın.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Halkımıza teşekkür edin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Halkımıza da teşekkür ediyoruz, halkımız da bize teşekkür ediyor.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Halka sorun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sandığa gidiyoruz, soruyoruz vatandaşa "Bu bütçeyi yaptık, ne diyorsunuz?" diyoruz, "Siz iyi bütçe yapıyorsunuz, bu parayı güzel değerlendiriyorsunuz, bize hastane yapıyorsunuz, köprü yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, sizin yaptığınız işler sayesinde, sizin yaptığınız yatırımlar sayesinde ülkemizle gurur duyuyoruz." diyorlar; bundan daha güzel ne var yani? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Dolayısıyla arkadaşlar, bütçe konusunda elimize su dökemezsiniz.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Sorulara geçin, sorulara.

Sayın Bakanım, sorulara geçerseniz... Ulaşım ücretsiz olacak mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - O kadar güzel bütçeler yapıyoruz ki vatandaş ilk defa on dört yıl boyunca bütçeden hizmet almaya başladı, bunu da ifade edeyim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ben soru sordum niye ona cevap vermiyorsunuz Sayın Bakanım? Ulaşımı ücretsiz yapacak mısınız?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Ilıcalı, öncelikle bütün sürücü kursundaki arkadaşlarımıza da sizin vesilenizle selam söylemiş olalım. Kendilerine yapmış oldukları çalışmalarda başarılar diliyoruz.

Biliyorsunuz, özellikle taksici, minibüsçü, halk otobüsü sahibi işletmelerimize önemli bir kolaylık getirdik.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Hepsi perişan oldu, hepsi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2019 yılına kadar aracını yenilemek isteyen bu işletme sahiplerimizden ÖTV almayacağız. Bu, onlar için büyük bir imkân. Böylelikle araçlarını yenileyebilecekler, vatandaşlarımız da daha konforlu bir şekilde taksi hizmetini, otobüs hizmetini, minibüs hizmetini alacaklar. Önemli bir süre var burada 2019 yılına kadar.

Teşekkür ederim.