Konu:Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:16/11/2016


Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 4'üncü maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği önerge üzerinde söz aldım. Yüce heyeti saygılarımla selamlıyorum.

Önergemize destek istiyoruz. Mütevazı ve anlaşılabilir bir önerge. Karşılıklı anlaşmayı sağlayabilecek, daha yumuşak bir görüşme ortamının sağlanması açısından da önemli. Bu maddede, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesinde değişiklik yapılarak Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazinin kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulması öngörülüyor. Böylelikle, özel mülkiyette bulunan bölgelerde, serbest bölgelerde işletici şirketlerin yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları kaynakların araziye ilişkin vergi yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki, Sayın Bakanım, Hükûmet dağınık çalışıyor. Öncelikle, şu 2017 yılı Programı, bunda serbest bölgelerle ilgili hiçbir kelime yok; baktım, baktırın. Şimdi, bu işe zaten Hükûmet tarafından ciddiyetle bakılmadığı anlaşılır.

Bir diğer olay: Baktığımız zaman dış ticaretin hâli perişan. Bazı düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. 23'ünde Komisyonda görüşeceğiz, yarın da bize bir sunum yapacak Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı. Neyle ilgili? Serbest bölgelerle ilgili. Haddizatında bu kamu mali yönetimiyle ilgili hususta bunun bir işi yok. Yani, Hükûmet dağınık çalışıyor dediğim, kendi aranızda bir koordinasyon yok, aynı zamanda Bakanın kendi ekibi içinde bir irtibat yok. Yani, birini orada veriyorsunuz, 23'ünde Komisyonda görüşülecek, bir tanesi de burada, bunun arasında geçiyor. Bir bütünlük yok, anlam bütünlüğü sağlanamıyor.

Kaldı ki serbest bölgeler, Türkiye'de baktığınız zaman... İlgili Bakan Denizlili, Denizli'deki serbest bölgeye Allah rızası için bir baksın, ne oldu on beş senedir ya? Temelini biz bürokratken attık, o da İhracatçılar Birliği Başkanıydı. Allah rızası için, bir gidin de geçerken "Haluk Ayhan dedi ya, Allah rızası için, -bu kadar senedir konuşur kürsüden- bir gidelim, şu serbest bölgede ne var ne yok diye bir söyleyelim, bir bakalım." deyin, bir görün ya. Yürekler acısı, ilgili Bakan ilgilenmiyor. O nedendir, onu bilmiyorum.

Burada bir diğer olay daha var, o da Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşması. Kendisine daha sonra da buralardan konuştuğumuzda söyleyeceğim, "2023'teki hedeflere ulaşmak için bunları yapacağız." diyor. Sayın Bakanım, de ki 150 milyar dolar ihracatınız var, 30'dan getirmişsiniz 150'ye on beş senede; 2023 hedefi -dilimde tüy bitti burada söyleye söyleye- 500 milyar dolar. Ya, ayıptır, yazıktır; el âlem güler. Hakikaten, şunları bir revize edin, bir bakın, bir dengeye getirin. Kabinede belki vaktiniz olmuyor gündemdeki meseleleri görüşmekten ama arada buralarda nöbetçi olduğunuz zaman bile "Ya, biz bu 2023'ü söyleyip duruyoruz ama hakikaten hem Türkiye'de hem de yurt dışında biz rezil oluyoruz." demenin de bir gerçekçi davranış olacağını söylemek mümkün. Ben böyle bir şeyi söylemeyi arzu etmezdim ama hakikaten görüyoruz. Ben bunu geçen sene Sayın Bakana söyledim, sizler de duydunuz, diğerlerine de söyledim. Aynı şekilde, olayı ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz.

Şimdi, bugün hakikaten sizi takdir ettiğim bir şey, ekonomiyle ilgili birtakım problemlerin olabileceğine dair beyanınız takdire şayan. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin ekonomik açıdan içinden geçtiği dönem, süreç hakikaten sıkıntılı. Başımıza, Allah korusun, bir iş gelmesin. Ben bir de bakıyorum, "faiz, faiz" diye bağırıyordunuz, şimdi "dolar, dolar" diye. Zatıalinizi tenzih ediyorum, hava raporu gibi bizim Denizlili Bakanımız akşam "dolar", sabah "dolar." Ya, 3 olduğunda yüzde 15, "2,85 olması lazım." diyordu. 2,85'te nesi vardı? Problemi vardı, "Yüzde 15 köpüğü var." diyordu. Şimdi köpük ne kadar oldu ben bilmiyorum. Zatıalinize bunu sormam o, onun bürokratlarıyla veya iş adamlarıyla yaptığı toplantılar sonucu elde ettiği bir husustu ama bu dolar hakikaten sıkıntı verecek, millete hiç olmazsa sıkıntı vermesin diyeceğim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Onun için önergemizin de kabulünü yüce heyetten talep ediyoruz.

Herkese saygılar sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)