Konu:Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:16/11/2016


Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesiyle ilgili verilen önerge hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 2'nci maddede Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı değiştirilmiş. Amaca şöyle birlikte bir bakalım: "Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle millî ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır." şeklinde ifade edilmiş.

Şimdi, burada "beslenme yardımı" cümlesi yeni konan bir ifade. Bir diğeri de "Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle millî ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak." İkinci yeni ifade. Buradaki "beslenme yardımı yapmak" ifadesini takdirle karşılıyoruz. Çünkü, sayın vekiller, öğrencilerin, özellikle dar gelirli ve yoksul aile çocuklarının zorlukla eğitimlerini sürdürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Gerçekten ben de üniversitedeyken görmüştüm ki bir öğünle, en fazla iki öğünle günü tamamlamaya çalışan çocuklar vardı. İşte, bu süreçte böyle bir destek sağlamak hem aileleri hem de üniversiteleri aslında rahatlatacaktır. Çünkü, üniversiteler aslında öğle ve akşam yemeği desteği vermeye çalışıyorlar sayın vekiller. Ama, çoğunun yemek bedeli bütçesinden karşılanamadığı zaman genellikle öz gelirlerinden karşılanmaya çalışılıyor ama öz gelirleriyle bunlara yeterli olmadığı zaman, o zaman bu üniversiteler öğünlerden bir tanesini kaldırmak zorunda kalıyor. Bu nedenle yoksulluğun arttığı, işsizliğin arttığı ve gelir yetersizliği olan bu süreçte özellikle beslenme desteğini yerinde bir karar olarak yorumluyoruz.

Diğer taraftan, ikinci cümleye geldiğimde, ilgili maddede Kredi ve Yurtlar Kurumunun amaçları içerisine ilave edilen "Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle millî ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak." cümlesine bakalım. "Millî ve manevi değerler" kavramı; bir gencin yetiştirilmesinde millî ve manevi değerlerimizi bilmesi, benimsemesi son derece önemli değerli vekiller, bunu kabul ediyoruz. Bu amaçla ilave edilen cümle zaten yasalarımızda da mevcuttur. Ancak, içeriğe baktığımızda ve eğitimlere baktığımızda önce şunu ifade edeyim ki sanki Kredi ve Yurtlar Kurumu neredeyse Millî Eğitim Bakanlığıyla, üniversitelerle yarışıyor. Yani -aslında- bu Kredi ve Yurtlar Kurumunun görevi midir? Kredi Yurtlar Kurumu barınmayı sağlar, evet, beslenmeyi sağlaması da iyi, yerinde bir karar ama sanki üniversitelerle ve de Millî Eğitim Bakanlığıyla yarışır şekilde eğitim faaliyetlerine girişmiş durumda. Hadi diyelim ki bunu iş edindi, peki acaba bu eğitimlerin içeriklerinde ne var? Şimdi, önce Plan ve Bütçe Komisyonuna bu konu gelmişti ve ben Sayın Bakana "Bu eğitimlerin içerikleri nelerdir, bu eğitimleri kimler veriyor?" diye bir soru yöneltmiştim. Ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe sunumu sırasında da neler yapıldığını ve neler hedeflendiğini de burada görmüş olduk.

Şimdi, sayın vekiller, diyelim ki bu eğitimi vermek iş edinildi, peki millî ve manevi değer eğitimi ya da etkinliği dediğinizde, yapılan veya yapılması hedeflenen eğitim ve etkinliklerin bir tanesinde bari Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin adı geçmez mi, böyle bir etkinlik içerikte yer almaz mı? Bunu, son derece eleştiriyle ve kınayarak karşılıyorum.

Tüm gençlik kamplarında "maneviyat istasyonu" adı verilen etkinlikler yapılıyor; Osmanlıca, Arapça dersleri veriliyor ve kesinlikle şöyle bir ifade gördüm ki ideolojik ve siyasal içerikler de buralarda mevcut. Bunların dengeli yapılması aslında söz konusu olabilirdi yani siyasetin arka bahçesi olmadan maneviyat ve millî değerlerle ilgili birtakım veriler verilecekse, eğitim verilecekse burada Atatürk de, ilke ve devrimleri de bizim için son derece önemlidir. Bunların verilmemesi konusunda bir kez daha kınıyorum.

Aynı zamanda, Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan protokoller var. Peki, diğer bakanlıklarla niçin protokoller yapılmadı? Bunu da eleştiriyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, lütfen eğitimi, okulları, üniversiteleri ve yurtları siyasetin arka bahçesi olarak görmeyin.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.