Konu:Millet, Bayrak Gibi Kutsal Değerler Söz Konusu Olunca Tüm Siyasi Partilerin Ortak Bir Paydada Uzlaşı Kültürünü Devam Ettirmesinin Önemli Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:10/11/2016


Millet, bayrak gibi kutsal değerler söz konusu olunca tüm siyasi partilerin ortak bir paydada uzlaşı kültürünü devam ettirmesinin önemli olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Çok değerli milletvekilleri, bir defa şunu özellikle ifade etmek isterim ki ben de, 15 Temmuz gecesi tüm siyasi partiler ve tüm milletvekilleri, milletin hissiyatına da bakarak sokaktaydı, meydanlardaydı. Kendi iradesine sahip çıktı aslında milletvekillerinin hepsi, siyasete sahip çıktı. Çünkü hedef, tabii ki Cumhurbaşkanımız, Başkanımız, Hükûmetimiz ama hedef demokrasiydi, hedef siyasetti ve siyasi partiler varlık nedeni olan siyasete, demokrasiye, millî iradeye sahip çıktı.

Tüm milletvekilleri, o gece, Ankara'da olanlar Meclisteydi, Ankara dışında olanlar seçim bölgelerinde veya başka yerlerde -biliyorum ki- sokaktaydı, meydandaydı.

Tüm genel başkanlar bu noktada azami hassasiyet gösterdiler.

Ertesi gün, olağanüstü toplantıda, burada ortak bir bildiri de yayınlandı.

Arzumuz, kastımız, niyetimiz, bu birlikteliğin söz konusu vatan olunca, millet olunca, bayrak olunca, söz konusu kutsal değerlerimiz olunca bu ortak paydada tüm siyasi partilerin bu uzlaşı kültürünü devam ettirmesi, kendi iradesine, milletin iradesine sahip çıkmasıdır.

Yine, o gece, ben de çok iyi biliyorum ki Mehmet Metiner arkadaşımız İstanbul'da sokaklardaydı, meydanlardaydı; havaalanına kadar da gitti, ben de çok yakinen biliyorum, kendisiyle de haberleşmiştik.

Dolayısıyla, kimse kimseyi itham etmeden, millet adına, memleket adına, inşallah, ortak meselelerimizde ortak çözümü geliştirmeye devam edelim diyorum.

Tekrar gösterdiğiniz hassasiyet için tüm gruplara, tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.