Konu:Görüşmeler sırasında İstanbul Milletvekili Engin Altay'la aralarında geçen karşılıklı bazı ifadelerden dolayı üzgün olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:10/11/2016


Görüşmeler sırasında İstanbul Milletvekili Engin Altay'la aralarında geçen karşılıklı bazı ifadelerden dolayı üzgün olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Grup Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum. Gerçekten, biraz önceki görüşmeler sırasında hiçbirimizin hiçbir şekilde tasvip etmediği karşılıklı görüşler ifade edildi. Ben de bundan dolayı üzgünüm. Mecliste bütün çalışmaların karşılıklı saygı içerisinde yürütülmesi esastır.

Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.