Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:08/11/2016


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; "seviyesiz" tabiriyle ilgili diyeceğim şey şudur: Ben kendim hiçbir sözü çıkınımdan getirmedim, sadece sizin sözlerinizi tekrar ettim ve sizin ağzınızdan çıkan kelimeleri orada tekrar size yansıttım, aynayı yüzünüze tuttum. Dolayısıyla, seviyemin derecesini kendiniz belirlediniz; o seviye size aittir.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)