Konu:İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:08/11/2016


İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, az önce Sayın Yarkadaş kürsüde de ifade etti, özellikle benim de seçim bölgem olan Adıyaman'la ilgili bir iddiayı dile getirdi.

Sayın Yarkadaş, ben özellikle şunu ifade edeyim ki; burada bir soruşturmaya eğer gizlilik kararı verilmişse bu, bir hükûmetin ya da herhangi bir idari kurumun verdiği bir karar değil, yargı makamlarının verdiği karar ve bu kararın ana gerekçesi de...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkanım, yargı kararını hangi siyasetin yönlendirdiğini biliyoruz; bizimle de ilgili biliyoruz, Cumhuriyet gazetesiyle ilgili de biliyoruz, tümünü biliyoruz. Bugün yargının Hükûmetin emrinde bir sopa olduğunu da biliyoruz.

BAŞKAN - ...siz de takdir edersiniz ki bu şekilde henüz ortada bir iddia varken, bu iddianın boyutları belli değilken, şimdiden, bir şekilde sayı da vererek, insanları mahkûm etmek, çocukları, aileleri bir kez daha rencide etmek hiç doğru bir şey değildir, soruşturma gizliliğinin esası da budur.

İkincisi: Bu olay duyulur duyulmaz ilgili makamlar harekete geçmiş, bu iddia ortaya atılır atılmaz, 24'ünde; 25'inde hemen idari ve adli soruşturmalar yapılmış, alınması gereken tüm tedbirler alınmış ve iddia edilen şahısla ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. Tabii ki varsa böyle bir şey sonuna kadar üzerine gidilmesi hepimizin de arzusu, isteğidir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Verilebilecek en ağır cezaya ilgililerin çarptırılması lazım ama ortada sonuçlandırılmış henüz bir şey olmadan, bu bağlamda, ilgili aileler ve çocukların da sıhhatini düşünerekten, bunun soruşturmanın gizliliği çerçevesinde, bunun ifşa edilmeden, bu şekliyle, kalkıp şimdiden, mahkûm etmeden bunu ifade etmenin doğru bir yol ve yöntem olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili hem Aile Bakanlığı hem Millî Eğitim Bakanlığı hem de Adıyaman Valiliği alınması gereken tüm tedbirleri alıyor. Yargı süreci devam ediyor. Psikolojik ve her türlü destek de kendilerine veriliyor. Diliyoruz ve umuyoruz adalet yerini bulur. Eğer varsa böyle bir şey sonuna kadar gidilir. Hepimizin aynı şekilde, bu anlamda bunun da takipçisi olmamız gerektiğini ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum ve birleşime on dakika ara veriyorum.