Konu:Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:02/11/2016


Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Biraz evvel 3'üncü maddenin görüşmeleri üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin 3'üncü maddenin 7'nci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili vermiş olduğu önerge Genel Kurul tarafından kabul edilmişti. Ancak, önergenin muhtevasında hiçbir değişiklik öngörmeksizin sadece kanundaki terim birliğinin temini ve daha iyi ifade ediliş tarzını geliştirmek için bu önergenin şu şekilde ifade edilmesini takdirlerinize sunmak istiyorum: "Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır. Ancak rapordaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir." şeklinde redakte edilmesini takdirlerinize sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.