Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:02/11/2016


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; sayın hatibin burada ifade ettiği gibi, bu art arda sıraladığım saçmalıkları ne yazık ki AKP iktidarları döneminde yaşadık. Gerçekten de benim kastettiğim Hükûmetti. Ancak, burada karşımda, o on dört yıllık süreçte bakanlık yapmış arkadaşlarımız da vardı, onları da tabii ki bu değerlendirmenin içerisine aldım ve değerlendirdim ama ismen veyahut da bir grubu kastederek bir ifadede bulunmadım. Şayet, ismen bir isnatta bulunacak olsam, Sayın Elitaş'a "Biz sizin imamla ilgili sözlerinizi, durumlarınızı da biliriz." derdim, demedim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Söyle.

NECATİ YILMAZ (Devamla) - Bilmediklerimiz varsa o on beş senede, gelip burada anlatın. İşte o zaman burayı aydınlatmış olursunuz. Dolayısıyla, isme, adrese teslim bir söz olmadı.

Şimdi bu, adrese teslimdir: Lütfen, gelin, buradan -imam meselesini biliyoruz biz- bilmediklerimizi söyleyin.

Sayın milletvekilleri, bu on dört yılda tüm bu saçmalıkları Türkiye hak etmemiştir. Gerçekten de Türkiye'nin on dört yılına yazık edilmiştir. Türkiye'nin on dört yılı ve buna bağlı olarak yaratılan çürümeyle gelecek on yılları çalınmıştır.

Şimdi, bu uyarı üzerinden söylüyoruz ki: Bu hâllerinizi iyi bildik. Gerçekten de size "İyi bilirdik." dememizi istiyorsanız, biz sizi hukuk içinde davranmaya davet ediyoruz, biz sizi adaletli davranmaya davet ediyoruz, biz sizi bu utandığınız durumları yaşamaktan sakınmaya davet ediyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz.

NECATİ YILMAZ (Devamla) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)