Konu:Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:26/10/2016


Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, çok sağ olun.

Sayın Başkanım, Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Biz hayalî vatandaş mıyız, öncelikle Hükûmete soruyorum? 5 milyona yakın Roman vatandaşı var, hâlen kaldırımlarda, barakalarda yaşıyor. Ne TOKİ'den bir gelişme var ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir gelişme var. Biz artık haykıra haykıra bıktık. Söylemeye devam edeceğiz, bıkmayacağız ama Hükûmet, fakirleri görmüyor hâlen. "Kimliksiz vatandaşımız var." diyoruz, "Okula gitmeyen çocuklarımız var." diyoruz, "İstanbul'un göbeğinde çadırlarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var." diyoruz, hâlen görmezlikten geliyorsunuz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, TOKİ'den birçok talepte bulunduk, hâlen altı aydan beri komisyon toplanacak da Roman vatandaşlara ev yapılacak. Kış geldi, çocuklarımız dışarıda, kadınlarımız dışarıda, sanki biz Somali'yi yaşıyoruz. Yani, bir kere daha Hükûmete sesleniyorum: Artık, fakirlere, yoksullara dokunun. Yeter yani toplantı salonlarından çıkın artık. Ben artık bıktım. Söylemeye devam edeceğim.